Парите ми в пенсионните фондове - какво трябва задължително да знам Темата касае всички нас, хората в активна възраст, предвид задължителното ни участие в Пенсионната система. Ще получите знания за правата и задълженията ни като осигурени лица,

Парите ми в пенсионните фондове - какво трябва задължително да знам Темата касае всички нас, хората в активна възраст, предвид задължителното ни участие в Пенсионната система. Ще получите знания за правата и задълженията ни като осигурени лица,