EAP Discussion group: Застрахователно право Aim:Целта на презентацията е да информира участниците какви права и задължения имат във връзка със застрахователното право     Презентацията включва:1. Понятиен апарат на застрахователното право2. Застрахователен договор и видове застрахователни договори3. Права

EAP Discussion group: Отношения между съпрузи – лични и имуществени. Режим на общност, режим на разделност, брачен договор Aim:Целта на презентацията е да информира участниците какви права и задължения възникват за съпрузите след брака     Презентацията включва:1.

EAP Discussion group: Основни аспекти на потребителското право в рамките на Европейския съюз Aim: Целта на презентацията е да информира участниците какви са правата им на потребител и как да ги защитят     Презентацията включва: 1. Запознаване

EAP: Property Rights Цел: To inform people about their rights and obligations regarding real estate transactions. Properties, types of properties, real estate. Property rights Ownership Rights of usage Building rights Easement What is important to know when