Пролетните трепети на сърцето С идването на пролетта идват и чувствата, които много от нас отдавна чакат. Най-новите научни открития доказват това, което хората отдавна усещат: голяма част от тези положителни чувства се пораждат в сърцето. Особено

EAP: Mental Talk -Happiness ... what we can know Workshop goals: To present participants with information on cognitive and physiological aspects of stress. To encourage managers to recognize stress in their teams and to develop skills and