EAP: Mental Talks: „Защита на здравето и живота – финансовата подкрепа, когато ти е най-необходима“ Цел:Да се запознаят присъстващите с темата животозастраховане и да се разгледат възможностите на пазара. Водещ: Емилия Трухчева - Дипломиран финансов консултант Този