Тема ,важна за мен „Проблем по пътя за мечтаната рожба“ Програмата е част от "Малко общество"  и е ориентирана към групата от хора, които срещат трудности в опитите си да станат родители. Целта е ,да се покажат