Какво са емоциите?Емоциите са силни и краткотрайни усещания, предизвикани от определен стимул или ситуация. Те са неразривна част от нашия живот и играят важна роля в начина, по който възприемаме и реагираме на света около нас. Емоциите

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube