Управление на лични финанси - Как да управлявам ефективно парите си? Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател SoftwareOne, ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата:  “Управление на лични финанси - Как да управлявам ефективно

Финансови инструменти: Кредити – какво трябва да знам? Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател, SoftwareOne, ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата: “Финансови инструменти: Кредити – какво трябва да знам?” Ще дискутираме по въпросите:

Спестяване, инвестиции, кредити или как да реализираме целите си, отговорности, мечти? Чудите се дали да спестявате или да инвестирате? Този разговор ще ви помогне да разберете как да натрупате спестяванията си и какво означава да инвестирате пари.

EAP: Mental Talks: „Защита на здравето и живота – финансовата подкрепа, когато ти е най-необходима“ Цел:Да се запознаят присъстващите с темата животозастраховане и да се разгледат възможностите на пазара. Водещ: Емилия Трухчева - Дипломиран финансов консултант Този

Парите ни в Пенсионните фондове – какво (не) знам? Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател SoftwareOne, ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата: “Парите ни в Пенсионните фондове – какво (не) знам?” “ Ще дискутираме

Данъчна декларация за доходите ни през 2021-ва, по ЗДДФЛ Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател, HeleCloud ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата: “ Данъчна декларация за доходите ни през 2021-ва, по ЗДДФЛ“ Ще

Кредити - какво трябва да знам Често в живота си сме изправени пред недостиг на финансови средства да покрием текущите си нужди или инвестираме в нов автомобил, апартамент или просто за ремонт на старото си жилище.Тогава единственият ни вариант е сключването на

EAP Discussion group: Наказателни постановления и електронни фишове Aim: Целта на презентацията е да се разгледа същността, особеностите и видовете наказателни постановления, както и процесът на тяхното обжалване.     Актовете, с които се установяват административните нарушения по

Данъчни облекчения за 2021 г. Инвестиране с данъчно облекчение Темата ще е полезна за всички нас, които имаме доход и плащаме данъци в България.  Ще получите знания как да изградите своята данъчна стратегия за да може повече

Парите ми в пенсионните фондове - какво трябва задължително да знам Темата касае всички нас, хората в активна възраст, предвид задължителното ни участие в Пенсионната система. Ще получите знания за правата и задълженията ни като осигурени лица,

  • 1
  • 2