Недвижими имоти - част първа Aim:Целта на презентацията е да информира участниците какви как да извършат сделка с недвижим имот. Темата е разделена на две части:Първа част: преддоговорните отношения между страните, предварителният договор и т.нар. „брокерски“ договори  Правната

EAP Discussion group: Наказателни постановления и електронни фишове Aim: Целта на презентацията е да се разгледа същността, особеностите и видовете наказателни постановления, както и процесът на тяхното обжалване.     Актовете, с които се установяват административните нарушения по