13 декември, Пловдив, хотел Империал Сертификационен клас Предизвикателства на хибридното работно място ***level 1*** Increasing Hybrid Workplace Awareness Събитие свързано с откриването на академията Вашето присъствие е безплатно, но местата са ограничени. Побързайте да се регистрирате! Practical

Feb 28 , Plovdiv, Hotel Imperial Certification classes Priorities for Leaders in 2023: Culture, Leadership, and wellbeing Increasing Human management Awareness The academy grand opening! Your participation is free of charge , but places are limited. Hurry