Single Blog

  • Home
  • Изследване на Burnout синдрома

Изследване на Burnout синдрома

Изследването е направено на 29-30 юни 2017г и обхваща  750 участника, членове Facebook -групи HR и Freelancer и Linkedin.

Изследването се прави върху отговорите на 608 човека, дали своите контакти за връзка

Описание: Тестът, който е използван е взаимстван от немска практика за превенция и възстановяване на burnout разработен от д-р Щтрасер, състоящ се от 35 айтъма изследва се текущото емоционално състояние, физиологична симптоматика и мисловна дейност.

От така получените резултати могат да се направят следните изводи:

 

  • Активните участници в социалните мрежи са предимно жени. Забелязва се тенденция при по-младите мъже за активно включване в социални събития.

 

  • Поради лошите икономически условия голяма част от населението в България в активна възраст има развита симптоматика на бърнаут синдрома или е предразположен към развитие на подобни симптоми. Дължащо се често на справедливо отношение, наложена ценностна система и отсъствие на контрол.

 

  • Най-засегнати от бърнаут са работещите специалисти, поради дестабилизираща организационна среда ,лошо управление непосилното работно натоварване, неадекватно заплащане, липса на социална подкрепа и на морално признание, невъзможност за участване при вземането на важни решения, постоянен страх от възможни санкции или изпълнението на еднообразна, монотонна и безперспективна дейност.

 

  • Собствениците на фирми също се чувстват в безизходица, сблъсквайки се всекидневно с множеството пречки, които държавата поставя.

 

  • В България няма ясна политика за превенция и социалното благополучие на трудещите се. Държавата не участва в създаването на ценностна система ориентирана към човека, поради което обществото се лута и на почит излизат първични личностни качества, спомагащи за оцеляване в нецивилизования свят.

 

  • Необходимо е да бъде въведена последователна политика за превенция и лечение на бърнаут синдрома.

Визуализация на резултатите от изследването за синдрома бърнаут:

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube