Single Blog

  • Home
  • HR Наръчник – завръщане към работното място

HR Наръчник – завръщане към работното място

чек-лист за HR служители

Завръщане към работното място след пандемията Covid-19

Тази страница е създадена за улеснение на HR професионалистите при планиране на завръщането на служителите на компанията към обичайните работни действия. Дава информация за основните моменти и очертава очакваните проблеми след социалното дистанциране. 

Получете чек-листа в pdf формат на Вашия имейл адрес, като попълните Вашето име и имейл адрес  и дадете съгласието си за обработка на данни.

[email-download-link namefield=”YES” id=”3″]

НАПРАВЕТЕ РАБОТНО МЯСТО БЕЗОПАСНО

НАСЪРЧАВАЙТЕ СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Почистете добре офиса преди служителите да се завърнат;

Изхвърлете консумативите с изтекъл срок на годност (напр.мляко или остатъци от общия хладилник);

Увеличете броя на ежедневните почиствания на бюрата и общите пространства;

Инсталирайте последна версия на HEPA филтрация в ОВК системата;

Договорете отговорностите за почистване на общите пространства с вашия хазяин и другите наематели на сгради (ако е приложимо);

 

Върнете поетапно служителите на въртящи се смени, дори и на по 4-6 часа;

Разрешете на служителите в работно време да празнуват и да се свързват отново;

Планирайте безопасни, но забавни събития (например безконтактни спортни игри, шоу на таланти, най-добра рисунка, снимка от детството и др.);

ПОДКРЕПЕТЕ МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Предложете отпуск за ментално здраве;

Бъдете наясно с проблемите на менталното здраве, които може да възникнат следствие на периода на изолация;

Създайте гореща линия за ментално здраве и / или дискусионни групи и/или въведете цялостна система за ментална подкрепа;

Решете какво да правите със служителите които се чувстват застрашени да се върнат на работа;

 

Върнете служителите обратно към техните обичайни дейности с възможно най-малко прекъсване;

Направете инвентаризация на устройствата и оборудването, което се връща в офиса;

Предложете подкрепа за служителите, които са не желаят да се откажат от дистанционната работа;

НАСЪРЧАВАЙТЕ ДОБРАТА ХИГИЕНА

Поръчайте хигиенни продукти (напр. дезинфектант за ръце, хартиени кърпи, антибактериален сапун за ръце, мокри кърпички, ръкавици, маски и др.)

Насърчавайте мениджърите и членовете на HR екипа да промотират политиките чрез примера си;

Закачете плакати в общи пространства, описващи най-добрите практики (напр. кихане / кашляне в лакътя / салфетка, практики за миене на ръце, да не идват на работа, когато са болни и др.);

Решете дали маските ще бъдат задължителни на работното ви място? Ако е така, решете кой ще доставя и заменя и наложете правилната им употреба;

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА РАЗДЕЛ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

АКТУАЛИЗИРАЙТЕ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

АКТУАЛИЗИРАЙТЕ ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Актуализирайте процедурата за отпуск по болест: какво трябва да направи служител, ако е заразен с COVID-19? Какво трябва да направи, ако трябва да се грижи за заразен член на семейството?;

Реорганизирайте оформлението на офиса, за да осигурите на служителите повече място между техните бюра и / или инсталирайте прегради между тях;

Ограничете броя на служителите в заседателните зали и насърчете големите срещи да се провеждат чрез видеоконференция;

Решете дали децата ще бъдат допускани в офиса, ако училищата все още са затворени;

Актуализирайте правилата за външни посетители: дали доставчици, клиенти и външни хора са разрешени на работното място?;

Решете дали ще проверявате служителите за симптоми на COVID-19, как ще го направите и колко често;

Уверете се, че имате правилната информация за контактно лице при спешност за всеки служител

Напишете стратегии за намаляване на риска за служителите, които пътуват с обществен транспорт или използват друго споделено пътуване.

Определете какъв тип командировка е допустима, както и дължината на карантина (ако има такава)

Напишете правила за споделена употреба на кухнята и ги публикувайте ги в зоната на кухнята

Решете как и дали изобщо да прилагате социално дистанциране в районите, където служителите се събират (например вход, стая за почивка, копирна машина и др. )

чек-лист за HR служители

Завръщане към работното място след пандемията Covid-19

Тази страница е създадена за улеснение на HR професионалистите при планиране на завръщането на служителите на компанията към обичайните работни действия. Дава информация за основните моменти и очертава очакваните проблеми след социалното дистанциране. 

Получете чек-листа в pdf формат на Вашия имейл адрес, като попълните Вашето име и имейл адрес  и дадете съгласието си за обработка на данни.

[email-download-link namefield=”YES” id=”3″]

НАПРАВЕТЕ РАБОТНО МЯСТО БЕЗОПАСНО

НАСЪРЧАВАЙТЕ СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Почистете добре офиса преди служителите да се завърнат;

Изхвърлете консумативите с изтекъл срок на годност (напр.мляко или остатъци от общия хладилник);

Увеличете броя на ежедневните почиствания на бюрата и общите пространства;

Инсталирайте последна версия на HEPA филтрация в ОВК системата;

Договорете отговорностите за почистване на общите пространства с вашия хазяин и другите наематели на сгради (ако е приложимо);

 

Върнете поетапно служителите на въртящи се смени, дори и на по 4-6 часа;

Разрешете на служителите в работно време да празнуват и да се свързват отново;

Планирайте безопасни, но забавни събития (например безконтактни спортни игри, шоу на таланти, най-добра рисунка, снимка от детството и др.);

ПОДКРЕПЕТЕ МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Предложете отпуск за ментално здраве;

Бъдете наясно с проблемите на менталното здраве, които може да възникнат следствие на периода на изолация;

Създайте гореща линия за ментално здраве и / или дискусионни групи и/или въведете цялостна система за ментална подкрепа;

Решете какво да правите със служителите които се чувстват застрашени да се върнат на работа;

 

Върнете служителите обратно към техните обичайни дейности с възможно най-малко прекъсване;

Направете инвентаризация на устройствата и оборудването, което се връща в офиса;

Предложете подкрепа за служителите, които са не желаят да се откажат от дистанционната работа;

НАСЪРЧАВАЙТЕ ДОБРАТА ХИГИЕНА

Поръчайте хигиенни продукти (напр. дезинфектант за ръце, хартиени кърпи, антибактериален сапун за ръце, мокри кърпички, ръкавици, маски и др.)

Насърчавайте мениджърите и членовете на HR екипа да промотират политиките чрез примера си;

Закачете плакати в общи пространства, описващи най-добрите практики (напр. кихане / кашляне в лакътя / салфетка, практики за миене на ръце, да не идват на работа, когато са болни и др.);

Решете дали маските ще бъдат задължителни на работното ви място? Ако е така, решете кой ще доставя и заменя и наложете правилната им употреба;

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА РАЗДЕЛ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

АКТУАЛИЗИРАЙТЕ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

АКТУАЛИЗИРАЙТЕ ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Актуализирайте процедурата за отпуск по болест: какво трябва да направи служител, ако е заразен с COVID-19? Какво трябва да направи, ако трябва да се грижи за заразен член на семейството?;

Реорганизирайте оформлението на офиса, за да осигурите на служителите повече място между техните бюра и / или инсталирайте прегради между тях;

Ограничете броя на служителите в заседателните зали и насърчете големите срещи да се провеждат чрез видеоконференция;

Решете дали децата ще бъдат допускани в офиса, ако училищата все още са затворени;

Актуализирайте правилата за външни посетители: дали доставчици, клиенти и външни хора са разрешени на работното място?;

Решете дали ще проверявате служителите за симптоми на COVID-19, как ще го направите и колко често;

Уверете се, че имате правилната информация за контактно лице при спешност за всеки служител

Напишете стратегии за намаляване на риска за служителите, които пътуват с обществен транспорт или използват друго споделено пътуване.

Определете какъв тип командировка е допустима, както и дължината на карантина (ако има такава)

Напишете правила за споделена употреба на кухнята и ги публикувайте ги в зоната на кухнята

Решете как и дали изобщо да прилагате социално дистанциране в районите, където служителите се събират (например вход, стая за почивка, копирна машина и др. )