Single Blog

  • Home
  • Да мислим като предприемач

Да мислим като предприемач

Да мислим като предприемач - едно от най-значимите умения в живота

Предприемаческият начин на мислене е вътрешния компас, който ни помага да жонглираме с несигурността

От известно време образованието по предприемачество е повод за оживен дебат. Основните въпроси, които се дискутират са: дали и как предприемаческото мислене може да бъде преподаван в училище, какво представлява то и какво го отличава от класическото бизнес обучение.

Дали предприемаческото мислене може да бъде преподавано в училище?

Общият консенсус е, че не само може, а дори е наложително. Статия в Entrepreneur India и в излязлата наскоро статия в Harvard Business Review подчертават значението на възпитанието на предприемаческия начин на мислене, но също така предупреждават за опасността то да бъде погрешно разбрано.

Какво представлява предприемаческият начин на мислене?

Предприемаческата нагласа е ориентация, начин на мислене и действие, който позволява на хората и организациите да функционират в несигурна среда. Несигурността не се отнася само до неизвестно бъдеще. Бъдещето по дефиниция е неизвестно, защото се отнася до събития, които още не са се случили и непознати фактори, които могат да възпрепятстват плановете. По-скоро става въпрос за работа в среда, в която бъдещето е „непознаваемо“. Докато предприемачите преосмислят и си представят света, те стъпват по неутъпкани пътеки. Те не знаят и не могат да предскажат какво се крие зад ъгъла. Предприемаческото мислене подготвя хората да се справят с несигурността. Такова мислене е основно житейско умение в днешната несигурна бизнес среда, която преживява безпрецедентни смущения по отношение на технологиите, регулациите и социално-икономическите структури.

 

Как да въведем предприемачески начин на мислене в класната стая?

 

Тук ще представим някои идеи от курс в индийския институт по мениджмънт в Бангалор озаглавен „Предприемачески начин на мислене и действие“. Курсът се основава на три стълба:

Ефективен подход: В среда, в която цари несигурността, бъдещето не може да се предскаже. Следователно и най-добрите планове могат да се объркат. Въпросът е как трябва да се работи в такава среда? Идеята е съвсем проста – не се опитвайте да предсказвате това, което не може да се предскаже; вместо това се съсредоточете върху това, което е под ваш контрол, предприемете действия, за да постигнете напредък и коригирайте посоката на действие, докато бъдещето се разгръща. Ефективният подход може да бъде обобщен по следния начин: контролирайте и оформете бъдещето, вместо да се опитвате да го предвидите и планирате. Това рязко контрастира с утвърденото в годините бизнес планиране, което се преподава в учебните програми на профилираните училища.

Набор от инструменти за бързо експериментиране: в ситуация на несигурност най-полезен е lean методът, който включва следните инструменти – Lean Canvas, бързо експериментиране  с  минимално жизнеспособни продукти (Minimum Viable Product -MVP) и своевременна смяна на посоката на действие. Тези инструменти учат на систематичност, но и на гъвкавост. Те позволяват на учениците да експериментират в малки мащаби и да правят корекции в начина си на действие. Също така ги учат да се провалят бързо и евтино.

Експериментално обучение: Последният стълб дава възможност на учениците да прилагат ефективния подход и стегнатия набор от инструменти в безопасна среда, където последиците от неуспеха са ограничени. Те формулират идея за начинание и я насочват към потенциална възможност за бизнес, използвайки концепциите и инструментите, научени в класната стая. Чрез преживения опит те осъзнават директно ползата от предприемаческия начин на мислене. Това им дава увереност да направят първите крачки към свое собствено пътешествие в бизнеса и ги снабдява с инструментите, които увеличават шансовете им за успех.

Предприемаческото мислене помага на различните хора по различни начини. За някои то е тласък да започнат свое собствено бизнес начинание. Кет Син например основава ClaimBuddy  през втората си година като студент. ClaimBuddy представлява информационно бюро за здравни услуги, което улеснява комуникацията между пациенти и болници. Предприятието е получило първоначално финансиране от Titan Capital и други. Кет казва: „Обучението ми помогна да науча повече за хората, които изграждат бизнес от нулата. Благодарение на него успях да реализирам реален бизнес като част от курсов проект и да направя първата крачка в моето собствено начинание, което започна във втори курс и на което съм посветен до ден днешен“.

Предприемаческият начин на мислене помага и в други сфери, той подготвя хората да се отличават в корпоративна среда. Анудж Трехан, старши директор в Accenture Ventures, смята, че предприемаческият начин на мислене е необходим за успех в корпоративния свят. Той казва: „Въпреки че съм имал и възходи, и падения в професионалния си път, предприемаческият начин на мислене ми е позволил винаги да придавам добавена стойност на организациите, за които съм работил. Също така благодарение на него изградих полезна кариера за себе си. Най-вече ми помогна умението да гледам голямата картина, докато непрекъснато се уча, да бъда достатъчно енергичен да се пренесям отвъд статуквото и да създавам нови възможности. Това е от решаващо значение за успеха в този двусмислен свят и времената, в които живеем “.

В заключение можем да кажем, че предприемаческият начин на мислене е полезен за всеки независимо от кариерната му ориентация за всеки. Това е основно житейско умение в днешния несигурен бизнес свят.

Да мислим като предприемач - едно от най-значимите умения в живота

Предприемаческият начин на мислене е вътрешния компас, който ни помага да жонглираме с несигурността

От известно време образованието по предприемачество е повод за оживен дебат. Основните въпроси, които се дискутират са: дали и как предприемаческото мислене може да бъде преподаван в училище, какво представлява то и какво го отличава от класическото бизнес обучение.

Дали предприемаческото мислене може да бъде преподавано в училище?

Общият консенсус е, че не само може, а дори е наложително. Статия в Entrepreneur India и в излязлата наскоро статия в Harvard Business Review подчертават значението на възпитанието на предприемаческия начин на мислене, но също така предупреждават за опасността то да бъде погрешно разбрано.

Какво представлява предприемаческият начин на мислене?

Предприемаческата нагласа е ориентация, начин на мислене и действие, който позволява на хората и организациите да функционират в несигурна среда. Несигурността не се отнася само до неизвестно бъдеще. Бъдещето по дефиниция е неизвестно, защото се отнася до събития, които още не са се случили и непознати фактори, които могат да възпрепятстват плановете. По-скоро става въпрос за работа в среда, в която бъдещето е „непознаваемо“. Докато предприемачите преосмислят и си представят света, те стъпват по неутъпкани пътеки. Те не знаят и не могат да предскажат какво се крие зад ъгъла. Предприемаческото мислене подготвя хората да се справят с несигурността. Такова мислене е основно житейско умение в днешната несигурна бизнес среда, която преживява безпрецедентни смущения по отношение на технологиите, регулациите и социално-икономическите структури.

 

Как да въведем предприемачески начин на мислене в класната стая?

 

Тук ще представим някои идеи от курс в индийския институт по мениджмънт в Бангалор озаглавен „Предприемачески начин на мислене и действие“. Курсът се основава на три стълба:

Ефективен подход: В среда, в която цари несигурността, бъдещето не може да се предскаже. Следователно и най-добрите планове могат да се объркат. Въпросът е как трябва да се работи в такава среда? Идеята е съвсем проста – не се опитвайте да предсказвате това, което не може да се предскаже; вместо това се съсредоточете върху това, което е под ваш контрол, предприемете действия, за да постигнете напредък и коригирайте посоката на действие, докато бъдещето се разгръща. Ефективният подход може да бъде обобщен по следния начин: контролирайте и оформете бъдещето, вместо да се опитвате да го предвидите и планирате. Това рязко контрастира с утвърденото в годините бизнес планиране, което се преподава в учебните програми на профилираните училища.

Набор от инструменти за бързо експериментиране: в ситуация на несигурност най-полезен е lean методът, който включва следните инструменти – Lean Canvas, бързо експериментиране  с  минимално жизнеспособни продукти (Minimum Viable Product -MVP) и своевременна смяна на посоката на действие. Тези инструменти учат на систематичност, но и на гъвкавост. Те позволяват на учениците да експериментират в малки мащаби и да правят корекции в начина си на действие. Също така ги учат да се провалят бързо и евтино.

Експериментално обучение: Последният стълб дава възможност на учениците да прилагат ефективния подход и стегнатия набор от инструменти в безопасна среда, където последиците от неуспеха са ограничени. Те формулират идея за начинание и я насочват към потенциална възможност за бизнес, използвайки концепциите и инструментите, научени в класната стая. Чрез преживения опит те осъзнават директно ползата от предприемаческия начин на мислене. Това им дава увереност да направят първите крачки към свое собствено пътешествие в бизнеса и ги снабдява с инструментите, които увеличават шансовете им за успех.

Предприемаческото мислене помага на различните хора по различни начини. За някои то е тласък да започнат свое собствено бизнес начинание. Кет Син например основава ClaimBuddy  през втората си година като студент. ClaimBuddy представлява информационно бюро за здравни услуги, което улеснява комуникацията между пациенти и болници. Предприятието е получило първоначално финансиране от Titan Capital и други. Кет казва: „Обучението ми помогна да науча повече за хората, които изграждат бизнес от нулата. Благодарение на него успях да реализирам реален бизнес като част от курсов проект и да направя първата крачка в моето собствено начинание, което започна във втори курс и на което съм посветен до ден днешен“.

Предприемаческият начин на мислене помага и в други сфери, той подготвя хората да се отличават в корпоративна среда. Анудж Трехан, старши директор в Accenture Ventures, смята, че предприемаческият начин на мислене е необходим за успех в корпоративния свят. Той казва: „Въпреки че съм имал и възходи, и падения в професионалния си път, предприемаческият начин на мислене ми е позволил винаги да придавам добавена стойност на организациите, за които съм работил. Също така благодарение на него изградих полезна кариера за себе си. Най-вече ми помогна умението да гледам голямата картина, докато непрекъснато се уча, да бъда достатъчно енергичен да се пренесям отвъд статуквото и да създавам нови възможности. Това е от решаващо значение за успеха в този двусмислен свят и времената, в които живеем “.

В заключение можем да кажем, че предприемаческият начин на мислене е полезен за всеки независимо от кариерната му ориентация за всеки. Това е основно житейско умение в днешния несигурен бизнес свят.