Single Blog

  • Home
  • Ясен знак, че пред вас стои истински лидер

Ясен знак, че пред вас стои истински лидер

Ясен знак, че пред вас стои истински лидер

Пътят за създавана на супер екип започва от тук…

От години мениджъри и ръководители на HR отдели се опитват да отговорят на въпроса „Как мога да създам мотивираща и успешна работна среда?“

Отговорът е доказан от опита. Изследвания твърдят,  че лидерите в т.нар. „най-добри компании“ се опират на една изконно човешка ценност, която обаче не всички т.нар. лидери притежават.

Ключът е в доверието!

Успешното управление е прозрачно, както в своите бизнес практики, така и в стила на общуване със служителите. А тази прозрачност поражда доверие.

Науката за доверието

Според доклад, публикуван в Harvard Business Review, служителите в организации с високо ниво на доверие са по-продуктивни, сътрудничат по-добре и остават по-дълго на настоящите си работни места в сравнение техни колеги, заети в организации с ниско доверие.

Неоспоримо е проучването на Пол Зак, пионер в областта на невроикономиката и автор на „Факторът на доверието: науката за създаване на високопроизводителни компании“. Неговият екип измерва мозъчната активност на хората, докато те работят, и открива, че доверието е тайната съставка, която прави работата вълнуваща, продуктивна и иновативна. За да разбере по-добре защо двама души се доверяват взаимно на неврологично ниво, Зак установява, че хормонът окситоцин в мозъка подпомага на доверието и връзката с другите. Установено е, че просоциалното поведение на лидерите като проявата им на съпричастност и състрадание освобождава неврохимични вещества в мозъка, като окситоцин.

На ниво поведение има доказани практики, които корелират положително и довеждат до високо ниво на доверие.

  • Лидерите са отворени за комуникация
  • Споделят своята визия за бъдещето със служителите
  • Те усещат пулса на организацията, като постоянно слушат и реагират на това, което чуват, за да могат да обслужват нуждите на своите хора
  • Те предлагат на служителите широки възможности за обучение и развитие.

За да благоприятстват доверието в една организация, лидерите трябва да притежават силен характер и да не правят компромиси с ценностната си система. Също така трябва да са ангажирани с целите си, като вдъхновяват останалите да ги следват. Когато лидерите имат силна склонност да поставят нуждите на другите пред своите собствени, те показват искрена загриженост и състрадание към хората си, като по този начин осигуряват най-доброто за тях. Тогава се случва и доверието.

Ако сте лидер и четете това, знайте, че хората ви гледат в момента за насоки и уверен път напред. Те искат да знаят, че могат да се доверят на добрите ви решения, искат да чуят гласа на надеждата и да видят състрадание в хаоса.

Съществува абсолютна възвръщаемост, когато организациите инвестират в създаването на култура на високо доверие. Удовлетворяващите работни места имат значително по-малък човекопоток и привличат служители, които имат личен интерес към работата си.

Източник: https://www.inc.com/marcel-schwantes/1-clear-sign-to-recognize-someone-with-gift-of-leadership.html

 

Ясен знак, че пред вас стои истински лидер

Пътят за създавана на супер екип започва от тук…

От години мениджъри и ръководители на HR отдели се опитват да отговорят на въпроса „Как мога да създам мотивираща и успешна работна среда?“

Отговорът е доказан от опита. Изследвания твърдят,  че лидерите в т.нар. „най-добри компании“ се опират на една изконно човешка ценност, която обаче не всички т.нар. лидери притежават.

Ключът е в доверието!

Успешното управление е прозрачно, както в своите бизнес практики, така и в стила на общуване със служителите. А тази прозрачност поражда доверие.

Науката за доверието

Според доклад, публикуван в Harvard Business Review, служителите в организации с високо ниво на доверие са по-продуктивни, сътрудничат по-добре и остават по-дълго на настоящите си работни места в сравнение техни колеги, заети в организации с ниско доверие.

Неоспоримо е проучването на Пол Зак, пионер в областта на невроикономиката и автор на „Факторът на доверието: науката за създаване на високопроизводителни компании“. Неговият екип измерва мозъчната активност на хората, докато те работят, и открива, че доверието е тайната съставка, която прави работата вълнуваща, продуктивна и иновативна. За да разбере по-добре защо двама души се доверяват взаимно на неврологично ниво, Зак установява, че хормонът окситоцин в мозъка подпомага на доверието и връзката с другите. Установено е, че просоциалното поведение на лидерите като проявата им на съпричастност и състрадание освобождава неврохимични вещества в мозъка, като окситоцин.

На ниво поведение има доказани практики, които корелират положително и довеждат до високо ниво на доверие.

  • Лидерите са отворени за комуникация
  • Споделят своята визия за бъдещето със служителите
  • Те усещат пулса на организацията, като постоянно слушат и реагират на това, което чуват, за да могат да обслужват нуждите на своите хора
  • Те предлагат на служителите широки възможности за обучение и развитие.

За да благоприятстват доверието в една организация, лидерите трябва да притежават силен характер и да не правят компромиси с ценностната си система. Също така трябва да са ангажирани с целите си, като вдъхновяват останалите да ги следват. Когато лидерите имат силна склонност да поставят нуждите на другите пред своите собствени, те показват искрена загриженост и състрадание към хората си, като по този начин осигуряват най-доброто за тях. Тогава се случва и доверието.

Ако сте лидер и четете това, знайте, че хората ви гледат в момента за насоки и уверен път напред. Те искат да знаят, че могат да се доверят на добрите ви решения, искат да чуят гласа на надеждата и да видят състрадание в хаоса.

Съществува абсолютна възвръщаемост, когато организациите инвестират в създаването на култура на високо доверие. Удовлетворяващите работни места имат значително по-малък човекопоток и привличат служители, които имат личен интерес към работата си.

Източник: https://www.inc.com/marcel-schwantes/1-clear-sign-to-recognize-someone-with-gift-of-leadership.html