Single Blog

  • Home
  • Цифрова устройство или традиционна книга на хартия? Учени твърдят, че разлика ИМА

Цифрова устройство или традиционна книга на хартия? Учени твърдят, че разлика ИМА

Цифрова устройство или традиционна книга на хартия? Учени твърдят, че разлика ИМА

Предпочитате ли да четете книги на цифрово устройство или на традиционна книга с твърди корици? Учените установяват, че когато четем книги на хартия връзката ни с материала е много по-различна, отколкото когато четем нещо на цифрово устройство.

Много хора смятат, че четенето на хартиена книга има богатство и дълбочина, които се губят на цифровия екран. Също така твърдят, че са склонни да мечтаят повече и да позволяват на ума си да се скита, когато държат книга в ръцете си. Умът обаче е по-фокусиран, когато се чете нещо на цифров таблет или компютърен екран.

Какво мисли науката по въпроса

Изследователите от “Tiltfactor” в колежа “Дартмут” предупреждават, че читателите на таблети и лаптопи трябва да се пазят от своите цифрови устройства в някои ситуации. Използването на цифрови платформи – като таблети, лаптопи и смартфони – за четене на материали може да ви направи по-склонни да се съсредоточавате прекомерно върху конкретни детайли, вместо да интерпретирате информацията по-абстрактно и да гледате по-широко на прочетеното.

Резултатите от проучване от май 2016 г. (“High-Low Split: Divergent Cognitive Construal Levels Triggered by Digital and Non-digital Platforms“) служат като още един предупредителен сигнал за различните начини, по които цифровите медии могат да повлияят на вероятността за абстрактни мисли и да забавят както флуидната интелигентност (включва способността да мислим и разсъждаваме абстрактно и да решаваме проблеми, възникнали пред нас), така и дивергентното мислене (генерирането на множество творчески решения на един и същи проблем).

Съавторите Джеф Кауфман и Мери Фланаган са се фокусирали върху отговора на основния въпрос дали обработката на една и съща информация на цифрова и нецифрова платформа предизвиква различна базова “интерпретативна леща” или начин на мислене, които биха повлияли на тълкуванията на начина, по който читателите интерпретират информацията.

Четенето на хартиен носител улеснява ли абстрактното мислене?

Успехът при четене с разбиране и решаване на проблеми е силно повлиян от вида на използваната платформа. Три акцента върху разликите между цифровите и нецифровите платформи от това проучване са обобщени в следните примери:

1. Участниците бяха помолени да прочетат кратък разказ от автора Дейвид Седарис на физическа разпечатка (нецифрова) или в PDF файл на лаптоп (цифрова). След това те бяха помолени да решат тест за разбиране на прочетеното на хартиен носител и с молив. При абстрактните въпроси участниците, използвали нецифровата платформа, постигнали по-високи резултати при въпросите за изводите – 66% верни, в сравнение с участниците, използвали цифровата платформа, които получили само 48% верни отговори. Но при конкретните въпроси участниците, използващи цифровата платформа, са постигнали по-добри резултати – 73% верни отговори в сравнение с участниците, използващи нецифровата платформа, които са постигнали 58% верни отговори.

2. Участниците бяха помолени да прочетат таблица с информация за четири измислени японски модела автомобили на екран на лаптоп или на хартиена разпечатка. След това те бяха помолени да изберат кой модел автомобил е по-добър. 66% от участниците, използващи нецифровата платформа (печатни материали), съобщиха правилния отговор, в сравнение със само 43%, които го получиха правилно, използвайки цифровата платформа.

3. Изглежда, че задействането на по-абстрактно мислене преди задача за обработка на информация на цифрова платформа спомага за по-доброто изпълнение на задачи, които изискват абстрактно мислене.

В изявление Джеф Кауфман заявява: “Има много изследвания за това как цифровите платформи могат да повлияят на вниманието, разсеяността и мисловността и тези изследвания надграждат тази работа, като се фокусират върху сравнително слабо проучен конструкт. Като се има предвид, че психолозите са доказали, че нивата на конструиране могат да окажат огромно влияние върху резултати като самооценка и преследване на цели, от решаващо значение е да се признае ролята, която цифровизацията на информацията може да има върху този важен аспект на познанието.”

Мери Фланаган добави: “В сравнение с широкото приемане на цифровите устройства, за което свидетелстват милионите приложения, вездесъщите смартфони и разпространението на iPad в училищата, съществуват изненадващо малко проучвания за това как цифровите инструменти влияят върху нашето разбиране – нашето познание. Познаването на възможностите на цифровите технологии може да ни помогне да проектираме по-добър софтуер. Понякога е полезно да се насърчава абстрактното мислене, а когато знаем повече, можем да проектираме така, че да преодолеем тенденциите – или дефицитите, присъщи на цифровите устройства.”

Кои са плюсовете на цифровите платформи за четене

Един от най-важните изводи от това проучване изглежда е, че в моментите, когато трябва да сте лазерно фокусирани върху факти и цифри, свързани с изкристализирала интелигентност и конкретни въпроси, цифровата платформа ще оптимизира разбирането ви при четене. Въпреки това, когато искате да улесните по-плавната интелигентност и абстрактното мислене, четенето на нещо, отпечатано на хартия, може да насърчи абстрактните мисли и свързването на точките по нови и полезни начини.

Въпреки че според мен това не винаги е удобно (и може да бъде скъпо), това проучване показва, че в един идеален свят всички ние все още ще четем художествена литература на печатна хартия, където взаимодействието между компютъра и човека не е проблем.

Източник: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201605/how-are-digital-devices-changing-the-way-we-think

Цифрова устройство или традиционна книга на хартия? Учени твърдят, че разлика ИМА

Предпочитате ли да четете книги на цифрово устройство или на традиционна книга с твърди корици? Учените установяват, че когато четем книги на хартия връзката ни с материала е много по-различна, отколкото когато четем нещо на цифрово устройство.

Много хора смятат, че четенето на хартиена книга има богатство и дълбочина, които се губят на цифровия екран. Също така твърдят, че са склонни да мечтаят повече и да позволяват на ума си да се скита, когато държат книга в ръцете си. Умът обаче е по-фокусиран, когато се чете нещо на цифров таблет или компютърен екран.

Какво мисли науката по въпроса

Изследователите от “Tiltfactor” в колежа “Дартмут” предупреждават, че читателите на таблети и лаптопи трябва да се пазят от своите цифрови устройства в някои ситуации. Използването на цифрови платформи – като таблети, лаптопи и смартфони – за четене на материали може да ви направи по-склонни да се съсредоточавате прекомерно върху конкретни детайли, вместо да интерпретирате информацията по-абстрактно и да гледате по-широко на прочетеното.

Резултатите от проучване от май 2016 г. (“High-Low Split: Divergent Cognitive Construal Levels Triggered by Digital and Non-digital Platforms“) служат като още един предупредителен сигнал за различните начини, по които цифровите медии могат да повлияят на вероятността за абстрактни мисли и да забавят както флуидната интелигентност (включва способността да мислим и разсъждаваме абстрактно и да решаваме проблеми, възникнали пред нас), така и дивергентното мислене (генерирането на множество творчески решения на един и същи проблем).

Съавторите Джеф Кауфман и Мери Фланаган са се фокусирали върху отговора на основния въпрос дали обработката на една и съща информация на цифрова и нецифрова платформа предизвиква различна базова “интерпретативна леща” или начин на мислене, които биха повлияли на тълкуванията на начина, по който читателите интерпретират информацията.

Четенето на хартиен носител улеснява ли абстрактното мислене?

Успехът при четене с разбиране и решаване на проблеми е силно повлиян от вида на използваната платформа. Три акцента върху разликите между цифровите и нецифровите платформи от това проучване са обобщени в следните примери:

1. Участниците бяха помолени да прочетат кратък разказ от автора Дейвид Седарис на физическа разпечатка (нецифрова) или в PDF файл на лаптоп (цифрова). След това те бяха помолени да решат тест за разбиране на прочетеното на хартиен носител и с молив. При абстрактните въпроси участниците, използвали нецифровата платформа, постигнали по-високи резултати при въпросите за изводите – 66% верни, в сравнение с участниците, използвали цифровата платформа, които получили само 48% верни отговори. Но при конкретните въпроси участниците, използващи цифровата платформа, са постигнали по-добри резултати – 73% верни отговори в сравнение с участниците, използващи нецифровата платформа, които са постигнали 58% верни отговори.

2. Участниците бяха помолени да прочетат таблица с информация за четири измислени японски модела автомобили на екран на лаптоп или на хартиена разпечатка. След това те бяха помолени да изберат кой модел автомобил е по-добър. 66% от участниците, използващи нецифровата платформа (печатни материали), съобщиха правилния отговор, в сравнение със само 43%, които го получиха правилно, използвайки цифровата платформа.

3. Изглежда, че задействането на по-абстрактно мислене преди задача за обработка на информация на цифрова платформа спомага за по-доброто изпълнение на задачи, които изискват абстрактно мислене.

В изявление Джеф Кауфман заявява: “Има много изследвания за това как цифровите платформи могат да повлияят на вниманието, разсеяността и мисловността и тези изследвания надграждат тази работа, като се фокусират върху сравнително слабо проучен конструкт. Като се има предвид, че психолозите са доказали, че нивата на конструиране могат да окажат огромно влияние върху резултати като самооценка и преследване на цели, от решаващо значение е да се признае ролята, която цифровизацията на информацията може да има върху този важен аспект на познанието.”

Мери Фланаган добави: “В сравнение с широкото приемане на цифровите устройства, за което свидетелстват милионите приложения, вездесъщите смартфони и разпространението на iPad в училищата, съществуват изненадващо малко проучвания за това как цифровите инструменти влияят върху нашето разбиране – нашето познание. Познаването на възможностите на цифровите технологии може да ни помогне да проектираме по-добър софтуер. Понякога е полезно да се насърчава абстрактното мислене, а когато знаем повече, можем да проектираме така, че да преодолеем тенденциите – или дефицитите, присъщи на цифровите устройства.”

Кои са плюсовете на цифровите платформи за четене

Един от най-важните изводи от това проучване изглежда е, че в моментите, когато трябва да сте лазерно фокусирани върху факти и цифри, свързани с изкристализирала интелигентност и конкретни въпроси, цифровата платформа ще оптимизира разбирането ви при четене. Въпреки това, когато искате да улесните по-плавната интелигентност и абстрактното мислене, четенето на нещо, отпечатано на хартия, може да насърчи абстрактните мисли и свързването на точките по нови и полезни начини.

Въпреки че според мен това не винаги е удобно (и може да бъде скъпо), това проучване показва, че в един идеален свят всички ние все още ще четем художествена литература на печатна хартия, където взаимодействието между компютъра и човека не е проблем.

Източник: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201605/how-are-digital-devices-changing-the-way-we-think