Single Blog

На Пътя

Здравейте!

Аз съм Мариана Маркова – психолог и психотерапевт по професия и призвание. 

Автор съм на стихосбирката „На Пътя“, която е вдъхновена от любовта в нейните най-различни проявления. Мисията ми е да помагам на хората по пътя им към реализиране на техните мечти и цели.

Завършила съм магистратура по психология “Психология и психопатология на развитието“ и съм се обучавала в „Институт по психотелесна психотерапия“ ( Неорайхианска школа) и „Българска асоциация по музикотерапия”. Преминала съм през множество обучения и семинари в различните подходи на психотерапията. Работя индивидуално и в група с хора от всички възрасти. Имам дългогодишен опит в работа с деца в неравностойно социално положение, също така  деца със специални потребности и деца диагностицирани със заболявания в аутистичния спектър. Използвам индивидуален подход в практиката си към всеки човек, в зависимост от поставената заявка. За мен е важно да има ясно поставени цели и резултати от работата.

Вярвам, че всеки човек носи в себе си своите отговори. Вярвам в ресурсите и способността на всеки да се справи с житейските си предизвикателства. Моята задача е да създам пространство, в което човек да може да се свърже със себе си и да давам подкрепа и обратна връзка в този процес.

 

На Пътя

„В началото бе Пустотата… И се роди Животът и Вселената, и Човекът… Тук на Земята бе предвидено да е Рай, но нещо се обърка и хаосът се настани навсякъде, и в душите на хората! Сега търсим Път, обратно към Началото, търсим начин да сътворим… Рая! А той е във всеки един от нас, когато го намерим в душите си, ще претворим историята и съдбите си и тук в настоящия момент ще открием това, което смятаме за изгубено. Митът за изгубения Рай живее във всеки един човек. Носим го в себе си и това е катализаторът за целия ни човешки живот, всичките ни мечти, стремежи, решения, действия!Това е нещото, което ни движи, съзнателно или не, и ни подтиква да избираме… пътища! Предвидено е да стигнем до там, всеки един от нас по неговия начин, който е уникален и единствен за всяко човешко същество! Много често забравяме за това и се лутаме, търсейки по познати вече пътища, извървени от някой друг, опитваме да намерим себе си и понякога стигаме до задънена улица. А Пътят е в нас. За всеки различен…, и когато стъпиш на него, няма връщане назад и само тогава Животът се разгръща пред нас в цялата си красота и необятни хоризонти! Казвам ЗДРАВЕЙ на всеки , който е готов да следва мечтите си, да твори сам живота си и да върви по своя Път! Нека приключението започне сега!“

                                                         /откъс от стихосбирката „На Пътя“/

Всеки човек има моменти в живота си, когато търси себе си. Всъщност търсим себе в различни периоди през целия си житейски път, тъй като животът е динамичен и постоянно се променя. Налага ни се да актуализираме своите потребности, очаквания, убеждения и понякога да сменяме посоката на живота. Задаваме си въпроси, на които понякога трудно намираме отговори: Кои са нещата, които най-дълбоко осмислят живота ми, кое определя изборите ми, какви са моите ценности, как да избирам най-верните за мен посоки, как да бъда най-полезен, как да живея живота си пълноценно, коя е моята истинска същност? Кой съм аз и каква е моята мисия в този живот?

Животът ни е изпълнен с предизвикателства ежедневно. Минаваме през различни периоди, различни уроци, спъваме се, падаме, изправяме се, продължаваме напред. Но се случва да ни е трудно, да се чувстваме изгубени, изморени, демотивирани. Обикновено тези усещания ни съпътстват, когато преминаване през тежки етапи от живота си, през различни житейски кризи. И тогава възниква въпросът – как да намеря отново себе си, как да продължа напред.  Няма еднозначен отговор на тези въпроси. Всеки човек е различен и уникален. Всеки носи в себе си своите отговори. Но все пак в такива моменти е добре да имаме пътеводител, нещо, което да ни помогне да открием отново пътя си и своята вътрешна цялост. Кои са инструментите, с които разполагаме в такива случаи?

Ако стихосбирката Ви е откраднала вниманието и любопитството – може да се свържете с авторката mariana.markova@somenso.com

Здравейте!

Аз съм Мариана Маркова – психолог и психотерапевт по професия и призвание. 

Автор съм на стихосбирката „На Пътя“, която е вдъхновена от любовта в нейните най-различни проявления. Мисията ми е да помагам на хората по пътя им към реализиране на техните мечти и цели.

Завършила съм магистратура по психология “Психология и психопатология на развитието“ и съм се обучавала в „Институт по психотелесна психотерапия“ ( Неорайхианска школа) и „Българска асоциация по музикотерапия”. Преминала съм през множество обучения и семинари в различните подходи на психотерапията. Работя индивидуално и в група с хора от всички възрасти. Имам дългогодишен опит в работа с деца в неравностойно социално положение, също така  деца със специални потребности и деца диагностицирани със заболявания в аутистичния спектър. Използвам индивидуален подход в практиката си към всеки човек, в зависимост от поставената заявка. За мен е важно да има ясно поставени цели и резултати от работата.

Вярвам, че всеки човек носи в себе си своите отговори. Вярвам в ресурсите и способността на всеки да се справи с житейските си предизвикателства. Моята задача е да създам пространство, в което човек да може да се свърже със себе си и да давам подкрепа и обратна връзка в този процес.

 

На Пътя

„В началото бе Пустотата… И се роди Животът и Вселената, и Човекът… Тук на Земята бе предвидено да е Рай, но нещо се обърка и хаосът се настани навсякъде, и в душите на хората! Сега търсим Път, обратно към Началото, търсим начин да сътворим… Рая! А той е във всеки един от нас, когато го намерим в душите си, ще претворим историята и съдбите си и тук в настоящия момент ще открием това, което смятаме за изгубено. Митът за изгубения Рай живее във всеки един човек. Носим го в себе си и това е катализаторът за целия ни човешки живот, всичките ни мечти, стремежи, решения, действия!Това е нещото, което ни движи, съзнателно или не, и ни подтиква да избираме… пътища! Предвидено е да стигнем до там, всеки един от нас по неговия начин, който е уникален и единствен за всяко човешко същество! Много често забравяме за това и се лутаме, търсейки по познати вече пътища, извървени от някой друг, опитваме да намерим себе си и понякога стигаме до задънена улица. А Пътят е в нас. За всеки различен…, и когато стъпиш на него, няма връщане назад и само тогава Животът се разгръща пред нас в цялата си красота и необятни хоризонти! Казвам ЗДРАВЕЙ на всеки , който е готов да следва мечтите си, да твори сам живота си и да върви по своя Път! Нека приключението започне сега!“

                                                         /откъс от стихосбирката „На Пътя“/

Всеки човек има моменти в живота си, когато търси себе си. Всъщност търсим себе в различни периоди през целия си житейски път, тъй като животът е динамичен и постоянно се променя. Налага ни се да актуализираме своите потребности, очаквания, убеждения и понякога да сменяме посоката на живота. Задаваме си въпроси, на които понякога трудно намираме отговори: Кои са нещата, които най-дълбоко осмислят живота ми, кое определя изборите ми, какви са моите ценности, как да избирам най-верните за мен посоки, как да бъда най-полезен, как да живея живота си пълноценно, коя е моята истинска същност? Кой съм аз и каква е моята мисия в този живот?

Животът ни е изпълнен с предизвикателства ежедневно. Минаваме през различни периоди, различни уроци, спъваме се, падаме, изправяме се, продължаваме напред. Но се случва да ни е трудно, да се чувстваме изгубени, изморени, демотивирани. Обикновено тези усещания ни съпътстват, когато преминаване през тежки етапи от живота си, през различни житейски кризи. И тогава възниква въпросът – как да намеря отново себе си, как да продължа напред.  Няма еднозначен отговор на тези въпроси. Всеки човек е различен и уникален. Всеки носи в себе си своите отговори. Но все пак в такива моменти е добре да имаме пътеводител, нещо, което да ни помогне да открием отново пътя си и своята вътрешна цялост. Кои са инструментите, с които разполагаме в такива случаи?

Ако стихосбирката Ви е откраднала вниманието и любопитството – може да се свържете с авторката mariana.markova@somenso.com