Single Blog

 • Home
 • Нарцисизъм

Нарцисизъм

Нарцисизмът е често използван и обсъждан термин в днешната психология. Този термин е свързан със завишената самооценка и собствено усещане за значимост. Произходът на думата „нарцисизъм“ произлиза от гръцката митология – наречен е на Нарцис, син на бог, който се влюбва в собственото си отражение. Има установени два основни вида нарцисизъм – грандиозен и уязвим. И двата вида включват черти като експлататорство, липса на съчувствие и чувство за превъзходство. Въпреки това, когато говорим за грандиозни нарцисисти, визираме индивиди, които са арогантни, ектравертни, доминантни и с високо мнение за себе си. Те са уверени и инициативни. При уязвимите нарцисисти, нивото на самооценка е значително по-ниско. Те изпитват повече вина, срам, невротизъм, тревожност и негативни емоции.

                Всеки е възможно да демонстрира дадени нарцистични черти отвреме навреме, но при прекомерно високи нива на нарцисисзъм, ежедневното функциониране, начин на живот и социални контакти, биха могли да пострадат серизоно. В такива случаи говорим за Нарцистично Разстройство на Личността (НРЛ). Когато човек има поставена клинична диагноза за Нарцистично Разстройство, наблюдаваме следните тенденциозни поведения:

 • Преувеличено чувство за собствената значимост
 • Непоносим страх от критика
 • Постоянна нужда от възхищение
 • Неспособност за разпознаване на чуждите чувства и нужди
 • Силно преувеличено възприятие за собствените успехи
 • Арогантно поведение спрямо другите
 • Чувство за превъзходство
 • Склонност за превземане на цялото пространство в разговор
 • Желание за удовлетворяване на собствените нужди, независимо от последствията за околните

                Нарцисистите биха могли да нанесат сериозна вреда на околните, особено на тези, с които са в близки отношения. Този тип взаимоотношения се усещат като мъчение. Партньорите на нарцисисти обикновено се чувстват неоценени, неразбрани и незачетени. Те могат да бъдат жертва на постоянна емоционална манипулация, която цели да понижи самооценката и увереността им. Независимо колко усилия полагат да удовлетворят партньора си, никога няма да бъдат достатъчни. След известно време в тези отношения, ще започнат да се чувстват дълбоко наранени и разочаровани. Поради тази причина е много важно да успеят да разпознаят нарцистичните прояви на партньора си и да знаят как да се предпазят от тях.

                Проявено във взаимоотношения, нарцистичното поведение може да бъде разпознато от следните признаци:

 • Връзката започва с период на идеализиране, последван от период на обезценяване: Нарцисистите са изключително очарователни в началото на една връзка. Те могат да обсипват партньора си с грижа, внимание и комплименти и да създават усещане за много силна близост. След известно време обаче, това поведение изчезва напълно и те започват да използват постоянна критика, емоционална изолация, пренебрежение и вменяване на вина, както и обидни забележки, често замаскирани като шеги. Тези периоди обикновено се редуват и нарцисистите периодично карат партньора си да се чувства много специално, след което отново започват да използват манипулативни стратегии за намаляване на самооценката.
 • Непрестанна нужда от възхищение и внимание: Нарцисистите превземат всеки разговор и се превръщат в център на внимание. Също така имат вярване, че тяхното мнение е по-значимо от това на останалите, заради това не зачитат чужда гледна точка. Освен това, нарцисистите се нуждаят от непрекъснати похвали и възхищение и смятат, че им се полага специално отношение. Очакват от всеки, включително от партньора си, да се подчини на всяко тяхно желание, без да има възражения.
 • Липса на емпатия: Нарцисистите изпитват затруднения в разпознаването и разбирането на емоциите и преживяванията на околните. Те нямат способност да разберат защо партньорът им се е почувствал наранен дори в ситуации, които очевидно са много язвителни.
 • Изолация: Във взаимоотношенията си, нарцисистите често се опитват да откъснат човека до себе си от близкото му обкръжение, например приятели и семейство. За тези цел, те използват различни манипулативни стратегии, като да правят постоянно негативни коментари спрямо близките на партньора си, да избухват, когато партньорът им иска да инициира контакт, или пък да го настройват срещу тях.
 • Манипулация: Нарцисистите искат да имат контрол над партньора си на всяка цена. Поради тази причина, те са склонни да използват всякакви манипулативни стратегии, включително лъжи, вменяване на вина, отричане и опит за преиначаване на случила се ситуация.

                Всички тези поведения са пагубни за емоционалното благосъстояние на човек, заради това такава връзка е невъзможно да съществува по здравословен начин. Въпреки емоционалните щети обаче, тези връзки са много трудни за прекъсване поради две причини: От една страна, постоянното редуване на прилив на любов с опити за понижаване на самооценката предизвиква отделянето на пристрастяващи цикли на мозъчни хормони. От друг страна,  нарцисистите карат партньорите си да губят чувство за увереност и стойност и те се чувстват смазани и объркани. Много е важно да се намерят тактики, чрез които жертвите на нарцистични връзки да могат да излязат от тяхното влияние. Ето няколко стъпки, които могат да помогнат:

 1. Потърсете хора, които могат да ви помогнат – ако сте загубили контакт с близките си- възобновете го. Споделяйте за ситуацията с всеки, който би ви разбрал, за да получите реална преценка за ситуацията.
 2. Потърсете професионална помощ – много е трудно да убедите нарцисист да се срещне с терапевт, но вие можете да го направите. Терапевтът може да ви помогна да намерите подкрепа, да изградите стратегии за справяне и най-важното: да повишите увереността си.
 3. Поставете ясни граници на партньора си: Изключително трудно е да бъде проведен пълноценен разговор с нарцисист, и опитите могат да ви нанесат още по-голяма емоционална вреда. Въпреки това обаче поставянето на ясни граници за това кое поведение е допустимо и кое не, би могло да бъде полезно.
 4. Погледнете ситуацията в очите – Дайте си сметка за манипулативните стратегии и се опитайте да не търсите обяснения за тях, или да ги оправдавате. Обмислете варианта за прекратяване на връзката.
 5. Измислете план за тръгване – Раздялата с нарцисист би могла да бъде много трудна, именно заради склонността им да използват манипулация. Възможно е да се опитат да вменяват вина, да ви обиждат или да отричат аргументите, които излагате. Затова е важно да измислите категоричен и ясен план.

Leave Comment

Нарцисизмът е често използван и обсъждан термин в днешната психология. Този термин е свързан със завишената самооценка и собствено усещане за значимост. Произходът на думата „нарцисизъм“ произлиза от гръцката митология – наречен е на Нарцис, син на бог, който се влюбва в собственото си отражение. Има установени два основни вида нарцисизъм – грандиозен и уязвим. И двата вида включват черти като експлататорство, липса на съчувствие и чувство за превъзходство. Въпреки това, когато говорим за грандиозни нарцисисти, визираме индивиди, които са арогантни, ектравертни, доминантни и с високо мнение за себе си. Те са уверени и инициативни. При уязвимите нарцисисти, нивото на самооценка е значително по-ниско. Те изпитват повече вина, срам, невротизъм, тревожност и негативни емоции.

                Всеки е възможно да демонстрира дадени нарцистични черти отвреме навреме, но при прекомерно високи нива на нарцисисзъм, ежедневното функциониране, начин на живот и социални контакти, биха могли да пострадат серизоно. В такива случаи говорим за Нарцистично Разстройство на Личността (НРЛ). Когато човек има поставена клинична диагноза за Нарцистично Разстройство, наблюдаваме следните тенденциозни поведения:

 • Преувеличено чувство за собствената значимост
 • Непоносим страх от критика
 • Постоянна нужда от възхищение
 • Неспособност за разпознаване на чуждите чувства и нужди
 • Силно преувеличено възприятие за собствените успехи
 • Арогантно поведение спрямо другите
 • Чувство за превъзходство
 • Склонност за превземане на цялото пространство в разговор
 • Желание за удовлетворяване на собствените нужди, независимо от последствията за околните

                Нарцисистите биха могли да нанесат сериозна вреда на околните, особено на тези, с които са в близки отношения. Този тип взаимоотношения се усещат като мъчение. Партньорите на нарцисисти обикновено се чувстват неоценени, неразбрани и незачетени. Те могат да бъдат жертва на постоянна емоционална манипулация, която цели да понижи самооценката и увереността им. Независимо колко усилия полагат да удовлетворят партньора си, никога няма да бъдат достатъчни. След известно време в тези отношения, ще започнат да се чувстват дълбоко наранени и разочаровани. Поради тази причина е много важно да успеят да разпознаят нарцистичните прояви на партньора си и да знаят как да се предпазят от тях.

                Проявено във взаимоотношения, нарцистичното поведение може да бъде разпознато от следните признаци:

 • Връзката започва с период на идеализиране, последван от период на обезценяване: Нарцисистите са изключително очарователни в началото на една връзка. Те могат да обсипват партньора си с грижа, внимание и комплименти и да създават усещане за много силна близост. След известно време обаче, това поведение изчезва напълно и те започват да използват постоянна критика, емоционална изолация, пренебрежение и вменяване на вина, както и обидни забележки, често замаскирани като шеги. Тези периоди обикновено се редуват и нарцисистите периодично карат партньора си да се чувства много специално, след което отново започват да използват манипулативни стратегии за намаляване на самооценката.
 • Непрестанна нужда от възхищение и внимание: Нарцисистите превземат всеки разговор и се превръщат в център на внимание. Също така имат вярване, че тяхното мнение е по-значимо от това на останалите, заради това не зачитат чужда гледна точка. Освен това, нарцисистите се нуждаят от непрекъснати похвали и възхищение и смятат, че им се полага специално отношение. Очакват от всеки, включително от партньора си, да се подчини на всяко тяхно желание, без да има възражения.
 • Липса на емпатия: Нарцисистите изпитват затруднения в разпознаването и разбирането на емоциите и преживяванията на околните. Те нямат способност да разберат защо партньорът им се е почувствал наранен дори в ситуации, които очевидно са много язвителни.
 • Изолация: Във взаимоотношенията си, нарцисистите често се опитват да откъснат човека до себе си от близкото му обкръжение, например приятели и семейство. За тези цел, те използват различни манипулативни стратегии, като да правят постоянно негативни коментари спрямо близките на партньора си, да избухват, когато партньорът им иска да инициира контакт, или пък да го настройват срещу тях.
 • Манипулация: Нарцисистите искат да имат контрол над партньора си на всяка цена. Поради тази причина, те са склонни да използват всякакви манипулативни стратегии, включително лъжи, вменяване на вина, отричане и опит за преиначаване на случила се ситуация.

                Всички тези поведения са пагубни за емоционалното благосъстояние на човек, заради това такава връзка е невъзможно да съществува по здравословен начин. Въпреки емоционалните щети обаче, тези връзки са много трудни за прекъсване поради две причини: От една страна, постоянното редуване на прилив на любов с опити за понижаване на самооценката предизвиква отделянето на пристрастяващи цикли на мозъчни хормони. От друг страна,  нарцисистите карат партньорите си да губят чувство за увереност и стойност и те се чувстват смазани и объркани. Много е важно да се намерят тактики, чрез които жертвите на нарцистични връзки да могат да излязат от тяхното влияние. Ето няколко стъпки, които могат да помогнат:

 1. Потърсете хора, които могат да ви помогнат – ако сте загубили контакт с близките си- възобновете го. Споделяйте за ситуацията с всеки, който би ви разбрал, за да получите реална преценка за ситуацията.
 2. Потърсете професионална помощ – много е трудно да убедите нарцисист да се срещне с терапевт, но вие можете да го направите. Терапевтът може да ви помогна да намерите подкрепа, да изградите стратегии за справяне и най-важното: да повишите увереността си.
 3. Поставете ясни граници на партньора си: Изключително трудно е да бъде проведен пълноценен разговор с нарцисист, и опитите могат да ви нанесат още по-голяма емоционална вреда. Въпреки това обаче поставянето на ясни граници за това кое поведение е допустимо и кое не, би могло да бъде полезно.
 4. Погледнете ситуацията в очите – Дайте си сметка за манипулативните стратегии и се опитайте да не търсите обяснения за тях, или да ги оправдавате. Обмислете варианта за прекратяване на връзката.
 5. Измислете план за тръгване – Раздялата с нарцисист би могла да бъде много трудна, именно заради склонността им да използват манипулация. Възможно е да се опитат да вменяват вина, да ви обиждат или да отричат аргументите, които излагате. Затова е важно да измислите категоричен и ясен план.