Single Blog

 • Home
 • Стигмата върху психичното здраве

Стигмата върху психичното здраве

Ако Вие или Ваш близък страда от психично заболяване, може да се чувствате сякаш сте различни от останалите и никой не може да Ви разбере.

Много хора се страхуват да споделят с колегите си, защото се притесняват, че ще бъдат осъждане или ще загубят работата си.

Дори семейството и приятелите често не знаят как симптомите на състояния като депресия или тревожност могат да се отразят на живота ни.

Ако сте попадали в такава ситуация, вероятно сте преживели стигма върху психичното здраве. Стигмата е несправедлив етикет върху хората с психично проблеми, който често поставяме и върху себе си.

Стигма върху психичното здраве

Стигма върху психичното здраве има, когато хората, които имат психичен проблем, са виждани или те самите виждат себе си в негативна светлина. 

Менталната стигма може да бъде обществена, насочена към себе си или комбинация от двете.

Обществената стигма включва стереотипите и дискриминацията, които съществуват у обществото. Това води до приемане на обществената стигма дори преди появата на психично заболяване. 

Стереотипите включват вярвания, че хората са отговорни за проблемите със своето ментално здраве или че тези, които имат психични проблеми, са по-опасни от останалите.

Често срещани форми на дискриминация са отказването на работа на някого заради психичното му здраве или тормоз на работното място.

Стигмата към себе си се появява, когато някой с психично заболяване насочва към себе си отрицателното обществено мнение. Често такива хора имат ниска самооценка и вярват, че трябва да контролират симптомите си като прилагат воля.

Когато някой приеме подобни вярвания, е лесно да се почувства изолиран, неразбран или като аутсайдер. Той/тя може да се колебае да потърси медицинска помощ и да участва в групови дейности.

Ролята на семейството

Членовете на семейството също са обект стигма, истинска или въобразена. Често срещано е да се страхуват, че обществото или хората в малките общности ще ги обвиняват, че са причинили заболяването или ще избягват да общуват с тях.

Ако членовете на семейството възприемат обществената стигма и обвиняват себе си, това може да доведе до социална изолация и нежелание да се потърси помощ.

Дори и един член на семейството да е диагностициран с психично заболяване, това има ефект върху цялото семейство.

Как полът влияе на стигмата?

Много общества очакват мъжете да бъдат силни и да прикриват емоциите си. Това очакване означава, че мъжете са много по-малко склонни да търсят помощ от жените, но имат и по-високи нива на депресия и самоубийство.

От жените често се очаква да показват традиоционно женски черти като нежност и емоционалност. Те са критикувани, че са “истерични”, но също и когато проявяват традиционно мъжки черти като съревнование или агресия.

Освен това жените често са съдени по-строго за проблеми, свързани със зависимости към вещества или хазарт. Тези състояния несправедливо са приписвани на мъжете.

Жените с деца понякога се страхуват, че ще им сложат етикет “лоша майка”, ако преживяват депресия или тревожност.

Психичното здраве в медиите: телевизия, кино и социални мрежи

Новините, телевизионните програми и филми често показват хората с психично заболяване като опасни. Проучванията показват, че новинарските емисии излъчват престъпления, извършени от хора с психичен проблем повече, отколкото такива, извършени от хора без диагноза.

Но когато става дума за насилие и ментални проблеми, е по-вероятно хората, които страдат от псичхично заболяване, да са жертви, а не извършители. По-голямата част от тях са нито агресивни, нито опасни.

Хората с психични заболявания често са описвани като изключително опасни, “психопати”, “маниаци” и отговорни за своето състояние. Излъчванията на случаи на депресия и самоубийство обикновено не включват информация за причините някой да посегне на живота си или какво да правим, ако се борим с такива проблеми.

Медиите могат да дават информация и да образоват обществото за психичните заболявания. Те могат да намалят стигмата като споделят истории на обикновение хора, които имат предизвикателства в тази област.

Но има и лъч надежда в това, че имам на разположение толкова много медии и информация. Хората започват да използват социалните медии за намаляване на стигмата върху псичхичното здраве. От образователни уебинари до споделяне на истории, хората се обръщат към социалните мрежи и разбиват дългогодишни митове за менталното здраве.

Как да намалим стигмата върху психичното здраве?

Основните начини да го направим са:

 • Ако имате нужда от помощ, потърсете професионалист.
 • Потърсете подкрепа и разбиране от близки и приятели.
 • Споделете с близките си, че имате трудности. Това може да даде кураж и на други хора да бъдат открити за своите проблеми.
 • Обазовайте себе си и другите относно психичното здраве.
 • Открито заявявайте мнението си за несправедливото представяне на псичхичните заболявания.
 • Използвайте социалните медии, за да разпространявате информация и да увеличавате осведомеността.

Хората, които открито говорят за проблемите с психичното здраве или споделят за собственият си опит с терапията, могат да има голямо влияние върху останалите. Тази отвореност може да помогне на други хора, които имат нужда от подкрепа и кураж.

Източници:

Rössler, W. (2016). The stigma of mental disorders: A millennia‐long history of social exclusion and prejudices. EMBO reports, 17(9), 1250-1253. https://doi.org/10.15252/embr.201643041   

Buday, J., Neumann, M., Heidingerová, J., Michalec, J., Podgorná, G., Mareš, T., … & Anders, M. (2022). Depiction of mental illness and psychiatry in popular video games over the last 20 years. Frontiers in Psychiatry, 13, 967992. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.967992

https://www.mcleanhospital.org/essential/lets-face-it-no-one-wants-talk-about-mental-health

Leave Comment

Ако Вие или Ваш близък страда от психично заболяване, може да се чувствате сякаш сте различни от останалите и никой не може да Ви разбере.

Много хора се страхуват да споделят с колегите си, защото се притесняват, че ще бъдат осъждане или ще загубят работата си.

Дори семейството и приятелите често не знаят как симптомите на състояния като депресия или тревожност могат да се отразят на живота ни.

Ако сте попадали в такава ситуация, вероятно сте преживели стигма върху психичното здраве. Стигмата е несправедлив етикет върху хората с психично проблеми, който често поставяме и върху себе си.

Стигма върху психичното здраве

Стигма върху психичното здраве има, когато хората, които имат психичен проблем, са виждани или те самите виждат себе си в негативна светлина. 

Менталната стигма може да бъде обществена, насочена към себе си или комбинация от двете.

Обществената стигма включва стереотипите и дискриминацията, които съществуват у обществото. Това води до приемане на обществената стигма дори преди появата на психично заболяване. 

Стереотипите включват вярвания, че хората са отговорни за проблемите със своето ментално здраве или че тези, които имат психични проблеми, са по-опасни от останалите.

Често срещани форми на дискриминация са отказването на работа на някого заради психичното му здраве или тормоз на работното място.

Стигмата към себе си се появява, когато някой с психично заболяване насочва към себе си отрицателното обществено мнение. Често такива хора имат ниска самооценка и вярват, че трябва да контролират симптомите си като прилагат воля.

Когато някой приеме подобни вярвания, е лесно да се почувства изолиран, неразбран или като аутсайдер. Той/тя може да се колебае да потърси медицинска помощ и да участва в групови дейности.

Ролята на семейството

Членовете на семейството също са обект стигма, истинска или въобразена. Често срещано е да се страхуват, че обществото или хората в малките общности ще ги обвиняват, че са причинили заболяването или ще избягват да общуват с тях.

Ако членовете на семейството възприемат обществената стигма и обвиняват себе си, това може да доведе до социална изолация и нежелание да се потърси помощ.

Дори и един член на семейството да е диагностициран с психично заболяване, това има ефект върху цялото семейство.

Как полът влияе на стигмата?

Много общества очакват мъжете да бъдат силни и да прикриват емоциите си. Това очакване означава, че мъжете са много по-малко склонни да търсят помощ от жените, но имат и по-високи нива на депресия и самоубийство.

От жените често се очаква да показват традиоционно женски черти като нежност и емоционалност. Те са критикувани, че са “истерични”, но също и когато проявяват традиционно мъжки черти като съревнование или агресия.

Освен това жените често са съдени по-строго за проблеми, свързани със зависимости към вещества или хазарт. Тези състояния несправедливо са приписвани на мъжете.

Жените с деца понякога се страхуват, че ще им сложат етикет “лоша майка”, ако преживяват депресия или тревожност.

Психичното здраве в медиите: телевизия, кино и социални мрежи

Новините, телевизионните програми и филми често показват хората с психично заболяване като опасни. Проучванията показват, че новинарските емисии излъчват престъпления, извършени от хора с психичен проблем повече, отколкото такива, извършени от хора без диагноза.

Но когато става дума за насилие и ментални проблеми, е по-вероятно хората, които страдат от псичхично заболяване, да са жертви, а не извършители. По-голямата част от тях са нито агресивни, нито опасни.

Хората с психични заболявания често са описвани като изключително опасни, “психопати”, “маниаци” и отговорни за своето състояние. Излъчванията на случаи на депресия и самоубийство обикновено не включват информация за причините някой да посегне на живота си или какво да правим, ако се борим с такива проблеми.

Медиите могат да дават информация и да образоват обществото за психичните заболявания. Те могат да намалят стигмата като споделят истории на обикновение хора, които имат предизвикателства в тази област.

Но има и лъч надежда в това, че имам на разположение толкова много медии и информация. Хората започват да използват социалните медии за намаляване на стигмата върху псичхичното здраве. От образователни уебинари до споделяне на истории, хората се обръщат към социалните мрежи и разбиват дългогодишни митове за менталното здраве.

Как да намалим стигмата върху психичното здраве?

Основните начини да го направим са:

 • Ако имате нужда от помощ, потърсете професионалист.
 • Потърсете подкрепа и разбиране от близки и приятели.
 • Споделете с близките си, че имате трудности. Това може да даде кураж и на други хора да бъдат открити за своите проблеми.
 • Обазовайте себе си и другите относно психичното здраве.
 • Открито заявявайте мнението си за несправедливото представяне на псичхичните заболявания.
 • Използвайте социалните медии, за да разпространявате информация и да увеличавате осведомеността.

Хората, които открито говорят за проблемите с психичното здраве или споделят за собственият си опит с терапията, могат да има голямо влияние върху останалите. Тази отвореност може да помогне на други хора, които имат нужда от подкрепа и кураж.

Източници:

Rössler, W. (2016). The stigma of mental disorders: A millennia‐long history of social exclusion and prejudices. EMBO reports, 17(9), 1250-1253. https://doi.org/10.15252/embr.201643041   

Buday, J., Neumann, M., Heidingerová, J., Michalec, J., Podgorná, G., Mareš, T., … & Anders, M. (2022). Depiction of mental illness and psychiatry in popular video games over the last 20 years. Frontiers in Psychiatry, 13, 967992. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.967992

https://www.mcleanhospital.org/essential/lets-face-it-no-one-wants-talk-about-mental-health