Single Blog

 • Home
 • Връзката между мотивацията и целеполагането

Връзката между мотивацията и целеполагането

Случва ли ви се често да имате усещането, че ви липсва време за целите ви и нещата, които са важни за вас? Дали ви се струва, че само ако разполагахте с 20 допълнителни минути, за да разтребите вкъщи, да направите разтягане или да си приготвите нещо за хапване, всичко щеше да е чудесно? Всъщност ги имате. В много случаи, истинската причина да не успявате да постигнете целите си е не времето, а мотивацията. Мотивацията и целите са много силно свързани и едното няма как да бъде осъществено без другото. Нека видим по какъв начин:

Какво е мотивация?

Мотивацията е процес, който ни движи, кара ни да изпълняваме различни задачи, или да проявяваме дадени поведения. Има два основни типа мотивация – външна и вътрешна. Външната мотивация се отнася до външните фактори, които ни водят към дадено поведение. Те биха могли да бъдат позитивни, като например финансова премия, или негативни, като например страх от наказание. За разлика от нея, вътрешната мотивация е свързана с факторите вътре в нас, които ни вдъхновяват. Неща, които обичаме да правим, или съзираме смисъл и полза от тях. И двата типа мотивация могат да ни помогнат да постигнем целта ни, но играят различна роля в процеса. Външната мотивация ни е необходима, за да изпълняваме малките стъпки от нашите цели, като ни позволява да се награждаваме, да сме доволни от похвалите, които получаваме и резултатите си. Но за да не се откажем от целта и да продължаваме да я гоним дългосрочно, е необходима вътрешната ни мотивация.

От друга страна, колкото повече се доближаваме до постигането на целите си, толкова повече се увеличава и нашата мотивация. Всеки път, в който успеем да постигнем дадена цел, придобиваме усещане за увереност, което ни кара да не се отказваме. За да успеем да постигаме целите си обаче, е много важно да ги структурираме по правилния начин.

SMART модел

Ето един модел, който би могъл да ни помогне – SMART моделът. SMART е акроним, съдържащ в заглавието си факторите, необходими за постигането на цели. Целта следва да бъде:

 • Специфична –необходимо е да знаем какво конкретно искаме да постигнем и да го формулираме по възможно най-ясния начин. Можем да си зададем въпросите „Какво точно искам да постигна?“ и „Какви действия трябва да предприема?“
 • Измерима – важно е да можем да измерваме и следим прогреса си спрямо целта. Да знаем какви стъпки сме предприели и какво още ни дели от постигането и. Подходящият въпрос тук е: „Как ще знам, че постигам целта си? Кога мога да я считам за постигната?“
 • Постижима – ключово е да знаем, че разполагаме с ресурсите и уменията, които са ни необходими за постигането на целта. Можем да се запитаме: Мога ли да постигна целта си с времето/финансите/ възможностите, с които разполагам в момента?
 • Подходяща – необходимо е целта, която си поставяме, да отговаря на нашите ценности, възгледи и дългосрочни желания.
 • Ориентирана към времеви период – важно е да си поставим краен срок за изпълнение.

Този модел може да ни помогне да поставим както лични, така и кариерни цели. След като сме конкретизирали и поставили целта, можем да продължим към постигането и със съответните стъпки:

 • Да разделим голямата си цел на малки цели или стъпки. Постигайки всяка една малка стъпка, се доближаваме до голяма си цел. По този начин е много по-лесно да следим прогреса и резултатите си и да не губим мотивация.
 • Да следим напредъка си. Можем да използваме тефтер, планер или приложение, където да отбелязваме какво сме направили спрямо целта си и къде се намираме от началото до сегашния момент. Наблюдаването на напредъка ще ни донесе удовлетворение и допълнителна увереност в способността ни да се справим.
 • Да се наградим. Постигането на цели е труден процес и независимо колко силна е вътрешната ни мотивация, е важно да имаме и външни стимули, които да ни мотивират. Можем да се награждаваме с нещо, което ни допада, всеки път, в който успеем да изпълним малка стъпка.

Разбира се, много е важно да поддържаме и вътрешната си мотивация през целия процес. Практики, които могат да са ни от полза в този случай, са да си представяме сбъдването на целите си, да се вдъхновяваме от личности, които постигат цели, сходни на нашите, както и ежедневно да записваме неща, за които сме благодарни. Това ще ни помогне да видим позитивната страна на живота. Също така, от ключово значение е да се обградим с хора, които ни подкрепят и вярват в нас и възможностите ни.

Leave Comment

Случва ли ви се често да имате усещането, че ви липсва време за целите ви и нещата, които са важни за вас? Дали ви се струва, че само ако разполагахте с 20 допълнителни минути, за да разтребите вкъщи, да направите разтягане или да си приготвите нещо за хапване, всичко щеше да е чудесно? Всъщност ги имате. В много случаи, истинската причина да не успявате да постигнете целите си е не времето, а мотивацията. Мотивацията и целите са много силно свързани и едното няма как да бъде осъществено без другото. Нека видим по какъв начин:

Какво е мотивация?

Мотивацията е процес, който ни движи, кара ни да изпълняваме различни задачи, или да проявяваме дадени поведения. Има два основни типа мотивация – външна и вътрешна. Външната мотивация се отнася до външните фактори, които ни водят към дадено поведение. Те биха могли да бъдат позитивни, като например финансова премия, или негативни, като например страх от наказание. За разлика от нея, вътрешната мотивация е свързана с факторите вътре в нас, които ни вдъхновяват. Неща, които обичаме да правим, или съзираме смисъл и полза от тях. И двата типа мотивация могат да ни помогнат да постигнем целта ни, но играят различна роля в процеса. Външната мотивация ни е необходима, за да изпълняваме малките стъпки от нашите цели, като ни позволява да се награждаваме, да сме доволни от похвалите, които получаваме и резултатите си. Но за да не се откажем от целта и да продължаваме да я гоним дългосрочно, е необходима вътрешната ни мотивация.

От друга страна, колкото повече се доближаваме до постигането на целите си, толкова повече се увеличава и нашата мотивация. Всеки път, в който успеем да постигнем дадена цел, придобиваме усещане за увереност, което ни кара да не се отказваме. За да успеем да постигаме целите си обаче, е много важно да ги структурираме по правилния начин.

SMART модел

Ето един модел, който би могъл да ни помогне – SMART моделът. SMART е акроним, съдържащ в заглавието си факторите, необходими за постигането на цели. Целта следва да бъде:

 • Специфична –необходимо е да знаем какво конкретно искаме да постигнем и да го формулираме по възможно най-ясния начин. Можем да си зададем въпросите „Какво точно искам да постигна?“ и „Какви действия трябва да предприема?“
 • Измерима – важно е да можем да измерваме и следим прогреса си спрямо целта. Да знаем какви стъпки сме предприели и какво още ни дели от постигането и. Подходящият въпрос тук е: „Как ще знам, че постигам целта си? Кога мога да я считам за постигната?“
 • Постижима – ключово е да знаем, че разполагаме с ресурсите и уменията, които са ни необходими за постигането на целта. Можем да се запитаме: Мога ли да постигна целта си с времето/финансите/ възможностите, с които разполагам в момента?
 • Подходяща – необходимо е целта, която си поставяме, да отговаря на нашите ценности, възгледи и дългосрочни желания.
 • Ориентирана към времеви период – важно е да си поставим краен срок за изпълнение.

Този модел може да ни помогне да поставим както лични, така и кариерни цели. След като сме конкретизирали и поставили целта, можем да продължим към постигането и със съответните стъпки:

 • Да разделим голямата си цел на малки цели или стъпки. Постигайки всяка една малка стъпка, се доближаваме до голяма си цел. По този начин е много по-лесно да следим прогреса и резултатите си и да не губим мотивация.
 • Да следим напредъка си. Можем да използваме тефтер, планер или приложение, където да отбелязваме какво сме направили спрямо целта си и къде се намираме от началото до сегашния момент. Наблюдаването на напредъка ще ни донесе удовлетворение и допълнителна увереност в способността ни да се справим.
 • Да се наградим. Постигането на цели е труден процес и независимо колко силна е вътрешната ни мотивация, е важно да имаме и външни стимули, които да ни мотивират. Можем да се награждаваме с нещо, което ни допада, всеки път, в който успеем да изпълним малка стъпка.

Разбира се, много е важно да поддържаме и вътрешната си мотивация през целия процес. Практики, които могат да са ни от полза в този случай, са да си представяме сбъдването на целите си, да се вдъхновяваме от личности, които постигат цели, сходни на нашите, както и ежедневно да записваме неща, за които сме благодарни. Това ще ни помогне да видим позитивната страна на живота. Също така, от ключово значение е да се обградим с хора, които ни подкрепят и вярват в нас и възможностите ни.