Single Blog

  • Home
  • Какво е романтичната любов

Какво е романтичната любов

Какво е любов? Думата любов се използва като синоним на наслада, ентусиазъм, привързаност, обич, сексуално привличане, грижа, загриженост, лоялност, преданост и т.н.

Важно е да правим разлика между термините: романтичната любов има по-специфично значение и се отнася до “силно привличане, което включва идеализирането на другия в еротичен контекст, с очакването да продължи известно време в бъдещето.” В днешната статия ще разгледаме четири начина, по които гледаме на романтичната любов.

Романтичната любов като еволюционна адаптация.

Нека започнем с един от по-малко романтичните възгледи за романтичната любов, който предполага, че любовта е продукт на сили, които увеличават шансовете за предаване на гените на бъдещите поколения.

Някои читатели може би си мислят, че предаването на гените изисква само секс, така че какво общо има това с любовта?

Важно е да отбележим, че често търсим романтични партньори, които имат определени качества (напр. здраве, красота, богатство). Но ако приемем, че успеем да намерим партньор с тези качества, се сблъскваме с два проблема.

Първо, тези качества не са трайни (напр. нашите партньори остаряват, боледуват, губят високоплатените си работни места). Второ, може да бъдем изкушени от хора с по-силни положителни качества (напр. по-богати, по-млади, по-умни, по-красиви).

И така, какво би попречило на един човек да се разведе или да изневери на половинката си? Според еволюционния психолог Дейвид Бъс отговорът е любовта.

Любовта еволюира като решение на това, което Бъс нарича „проблем с обвързването“. Само когато обичаме партньора си, отказваме да го напуснем, дори ако той загуби това, което ценим в него (напр. пари, външен вид, способности) или ако дойде някой „по-добър“.

Романтичната любов като това, което ни обединява с партньора.

Преминавайки сега към това, което може би е най-романтичният възглед за любовта, нека поговорим за сродните души. В “Симпозиума” на Платон, Аристофан дава следната известна история за произхода на сродните души:

Аристофан казва, че човешките същества първоначално са били кръгли (страните и гърбовете им са образували кръг), имали са четири ръце и крака и една глава с две лица, които са гледали в противоположни посоки. Като такива, хората са били много могъщи. Затова Зевс решил да ги „разсече на две [така че] да намалее силата им.”

Ние, човешките същества, като тези разделени тела, прекарваме живота си в търсене на другите си половинки, за да можем отново да бъдем цели. Именно това „желание и стремеж към цялото“ наричаме „любов“.

Идеята, че търсим другите си половинки – и идеята, че подобното привлича подобно – има смисъл за много хора, защото често се оказваме привлечени от тези, с които споделяме много общи неща.

Изследванията също подкрепят това мнение. Например, проучване, в което участниците оценяват различни аспекти на семейна двойка въз основа на снимки на лицата им, установява, че „възприеманата възраст, привлекателност и някои личностни черти [като екстравертност и добросъвестност] са сходни между партньорите“.

Романтичната любов като сляпа сила.

Казват, че любовта е сляпа, но сляп ли е и Купидон? С други думи, влюбваме ли се в случайни хора?

Ако любовта е сляпа сила, тогава романтиката може да бъде предизвикана от случайни срещи със случайни индивиди, а не от среща с потенциална сродна душа.

Тази гледна точка също получава подкрепа от научни изследвания. Например, привличането се влияе от близостта. Според теорията на Зайонц за „простото повтарящо се излагане“, когато имаме редовен контакт със стимул, ние развиваме предпочитание към този обект, човек и т.н.

Това означава, че е по-вероятно да се почувстваме привлечени от нашите колеги, съученици или съседи и да създадем романтична връзка с тях, отколкото с непознати.

Разбира се, само близостта рядко е достатъчна; основаните на близост романтични връзки може да не оцелеят, ако липсват други важни компоненти (напр. положителни емоции).

Въпреки това, доказателствата, които сочат, че нашият избор на романтични връзки е повлиян от близостта, може да представляват предизвикателство за по-романтичните възгледи за любовта като възможна само между сродни души.

Романтичната любов като социокултурен конструкт.

Възможно ли е начинът, по който определяме любовта, да говори повече за нашето общество и култура, отколкото за някаква абсолютна и универсална концепция за истинската любов? Може би.

Например, интимността е важен елемент от романтичната любов, но това, което се счита за интимни отношения в Америка, възниква в началото на деветнадесети век; това се случва в контекста на бързата модернизация и урбанизация и отделянето на света на дома от работата. Както казва един автор: „Индивидуализмът и интимността са сиамските близнаци на модернизацията.“

Независимо от това, дори ако приемем, че същността на романтичната любов е универсална и се отнася до същото нещо днес, както и преди много години, доказателствата сочат, че романтичната любов често е била много по-малко важна в миналото.

Пример за това е, че в древна Гърция бракът е функционирал като средство за възпроизвеждане и контрол върху наследяването на имущество; но както обществата се променят с течение на времето, така се променя и институцията на брака. Следователно възникна нова необходимост от вид любов, способна да събере двама души в „моногамна, доживотна, нуклеарна семейна връзка“, любов, която може да заеме мястото на „работата, извършвана преди това от патриархалните финансови договорености“. Романтичната любов става важна отчасти защото обществото „е създало определена специфична работа, която семейството да върши“.

Вижте дали забелязвате прилики в това как вашето семейство, приятели или непознати празнуват празника на любовта. Помислете какво ви казват тези прилики за традициите и обществените очаквания (където и да живеете в момента), значението на романтиката, какво означава да си романтичен и правилния начин да празнуваш любовта (напр. с шоколадови бонбони, картички, цветя). Помислете дали е възможно да празнувате любовта по различен начин. Как би изглеждал такъв празник на любовта?Източник: https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-new-home/202002/what-is-romantic-love

Leave Comment

Какво е любов? Думата любов се използва като синоним на наслада, ентусиазъм, привързаност, обич, сексуално привличане, грижа, загриженост, лоялност, преданост и т.н.

Важно е да правим разлика между термините: романтичната любов има по-специфично значение и се отнася до “силно привличане, което включва идеализирането на другия в еротичен контекст, с очакването да продължи известно време в бъдещето.” В днешната статия ще разгледаме четири начина, по които гледаме на романтичната любов.

Романтичната любов като еволюционна адаптация.

Нека започнем с един от по-малко романтичните възгледи за романтичната любов, който предполага, че любовта е продукт на сили, които увеличават шансовете за предаване на гените на бъдещите поколения.

Някои читатели може би си мислят, че предаването на гените изисква само секс, така че какво общо има това с любовта?

Важно е да отбележим, че често търсим романтични партньори, които имат определени качества (напр. здраве, красота, богатство). Но ако приемем, че успеем да намерим партньор с тези качества, се сблъскваме с два проблема.

Първо, тези качества не са трайни (напр. нашите партньори остаряват, боледуват, губят високоплатените си работни места). Второ, може да бъдем изкушени от хора с по-силни положителни качества (напр. по-богати, по-млади, по-умни, по-красиви).

И така, какво би попречило на един човек да се разведе или да изневери на половинката си? Според еволюционния психолог Дейвид Бъс отговорът е любовта.

Любовта еволюира като решение на това, което Бъс нарича „проблем с обвързването“. Само когато обичаме партньора си, отказваме да го напуснем, дори ако той загуби това, което ценим в него (напр. пари, външен вид, способности) или ако дойде някой „по-добър“.

Романтичната любов като това, което ни обединява с партньора.

Преминавайки сега към това, което може би е най-романтичният възглед за любовта, нека поговорим за сродните души. В “Симпозиума” на Платон, Аристофан дава следната известна история за произхода на сродните души:

Аристофан казва, че човешките същества първоначално са били кръгли (страните и гърбовете им са образували кръг), имали са четири ръце и крака и една глава с две лица, които са гледали в противоположни посоки. Като такива, хората са били много могъщи. Затова Зевс решил да ги „разсече на две [така че] да намалее силата им.”

Ние, човешките същества, като тези разделени тела, прекарваме живота си в търсене на другите си половинки, за да можем отново да бъдем цели. Именно това „желание и стремеж към цялото“ наричаме „любов“.

Идеята, че търсим другите си половинки – и идеята, че подобното привлича подобно – има смисъл за много хора, защото често се оказваме привлечени от тези, с които споделяме много общи неща.

Изследванията също подкрепят това мнение. Например, проучване, в което участниците оценяват различни аспекти на семейна двойка въз основа на снимки на лицата им, установява, че „възприеманата възраст, привлекателност и някои личностни черти [като екстравертност и добросъвестност] са сходни между партньорите“.

Романтичната любов като сляпа сила.

Казват, че любовта е сляпа, но сляп ли е и Купидон? С други думи, влюбваме ли се в случайни хора?

Ако любовта е сляпа сила, тогава романтиката може да бъде предизвикана от случайни срещи със случайни индивиди, а не от среща с потенциална сродна душа.

Тази гледна точка също получава подкрепа от научни изследвания. Например, привличането се влияе от близостта. Според теорията на Зайонц за „простото повтарящо се излагане“, когато имаме редовен контакт със стимул, ние развиваме предпочитание към този обект, човек и т.н.

Това означава, че е по-вероятно да се почувстваме привлечени от нашите колеги, съученици или съседи и да създадем романтична връзка с тях, отколкото с непознати.

Разбира се, само близостта рядко е достатъчна; основаните на близост романтични връзки може да не оцелеят, ако липсват други важни компоненти (напр. положителни емоции).

Въпреки това, доказателствата, които сочат, че нашият избор на романтични връзки е повлиян от близостта, може да представляват предизвикателство за по-романтичните възгледи за любовта като възможна само между сродни души.

Романтичната любов като социокултурен конструкт.

Възможно ли е начинът, по който определяме любовта, да говори повече за нашето общество и култура, отколкото за някаква абсолютна и универсална концепция за истинската любов? Може би.

Например, интимността е важен елемент от романтичната любов, но това, което се счита за интимни отношения в Америка, възниква в началото на деветнадесети век; това се случва в контекста на бързата модернизация и урбанизация и отделянето на света на дома от работата. Както казва един автор: „Индивидуализмът и интимността са сиамските близнаци на модернизацията.“

Независимо от това, дори ако приемем, че същността на романтичната любов е универсална и се отнася до същото нещо днес, както и преди много години, доказателствата сочат, че романтичната любов често е била много по-малко важна в миналото.

Пример за това е, че в древна Гърция бракът е функционирал като средство за възпроизвеждане и контрол върху наследяването на имущество; но както обществата се променят с течение на времето, така се променя и институцията на брака. Следователно възникна нова необходимост от вид любов, способна да събере двама души в „моногамна, доживотна, нуклеарна семейна връзка“, любов, която може да заеме мястото на „работата, извършвана преди това от патриархалните финансови договорености“. Романтичната любов става важна отчасти защото обществото „е създало определена специфична работа, която семейството да върши“.

Вижте дали забелязвате прилики в това как вашето семейство, приятели или непознати празнуват празника на любовта. Помислете какво ви казват тези прилики за традициите и обществените очаквания (където и да живеете в момента), значението на романтиката, какво означава да си романтичен и правилния начин да празнуваш любовта (напр. с шоколадови бонбони, картички, цветя). Помислете дали е възможно да празнувате любовта по различен начин. Как би изглеждал такъв празник на любовта?Източник: https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-new-home/202002/what-is-romantic-love