[qsm_link id=13]към теста[/qsm_link] Невротичната депресия Невротичната депресия се развива в резултат на настъпване на събитие, което травмира психиката. Често страдащите имат продължителна невроза, придружена от определен синдром. Първите симптоми на невротична депресия се появяват веднага след

  [qsm_link id=14]към теста[/qsm_link] Синдромът на професионално прегаряне е доста често срещан в съвременното общество. Активното развитие на сектора на услугите и бързият растеж свързан с навлизането на технологиите и интернет в нашия живот допринасят за засилена

  [qsm_link id=15]to the test[/qsm_link] Occupational burnout syndrome is quite common in modern society. The active development of the services sector and the rapid growth associated with the entry of technology and the Internet into our lives

Техниката наречена индикатор на стратегията за справяне (Coping Strategy Indicator, CSI) е разработена от Джеймс Х. Амирхан през 1990 г. и е предназначена да диагностицира доминиращите стратегии за справяне, които личността използва по време на стресови ситуации.

Въпросникът за социален самоконтрол (Self Monitoring Scale)  е личностен тест разработен от Марк Снайдер (Mark Snyder) през 1974 г. Методът е предназначен за измерване на социалния самоконтрол  (или комуникативен самоконтрол) - способността на дадено лице да упражнява

Бракът не е изпит, който или вземате или не успявате. Това е непрекъснат процес на изучаване и преоткриване на човека до вас, процес за търсене на път към сърцето на другия и откриване на нови и нови

Скалата за възприет стрес (PSS) е класически инструмент за оценка на стреса. Този инструмент, макар и първоначално разработен през 1983 г., остава популярен избор, който ни помага да разберем как различните ситуации оказват влияние върху нашите чувства

В зависимост от това колко високо е нивото на стрес, концентрацията намалява, а рискът за несправяне с обикновените задачи, е доста висок.  Представения от нас тест е разработен от Акиоши Китаока, професор- психиатър в университета в Киото. Всичко, което