• Home
  • Tag: мотивация

Случва ли ви се често да имате усещането, че ви липсва време за целите ви и нещата, които са важни за вас? Дали ви се струва, че само ако разполагахте с 20 допълнителни минути, за да разтребите

EAP: Mental Talks: Parenting Styles & School Motivation in COVID-19 Environment Aim:To introduce the most common parenting styles with their advantages and disadvantages In this Mental Talk we are going to present the different parenting styles and

How to keep motivation in the moments when we lose it? Workshop goals: To present participants with information on theoretical and practical aspects of emotional intelligence. To encourage recognising and developing skills and competencies connected to emotional

Как да запазим мотивация в моментите в които я губим? Основна задача: Да представи на участниците информация за теоретични и практически аспекти на мотивацията. Да насърчи разпознаването и развитието на умения и компетенции, свързани с умението за