• Home
  • Tag: психологически тест

  [qsm_link id=13]към теста[/qsm_link] Невротичната депресия Невротичната депресия се развива в резултат на настъпване на събитие, което травмира психиката. Често страдащите имат продължителна невроза, придружена от определен синдром. Първите симптоми на невротична депресия се появяват веднага след

  [qsm_link id=14]към теста[/qsm_link] Синдромът на професионално прегаряне е доста често срещан в съвременното общество. Активното развитие на сектора на услугите и бързият растеж свързан с навлизането на технологиите и интернет в нашия живот допринасят за засилена

  [qsm_link id=15]to the test[/qsm_link] Occupational burnout syndrome is quite common in modern society. The active development of the services sector and the rapid growth associated with the entry of technology and the Internet into our lives