EAP: Mental Talks: The Secrets Of Psychology Aim: To learn basic principles of psychology and psychotherapy. “I was always looking outside myself for strength and confidence but it comes from within. It is there all the time."

Опознайте своя страх и станете лечител на собствените си мисли. Изхвърлете думата „трябва“. Погалете котката, изпечете си тиква и се усмихнете на любопитната съседка със странната жълта шапка! Поканете вашите емоции на гости – дайте им думата,

ВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ! Според Вас къде се крие тайната на успеха? Може би в доброто познаване на детайлите на професията, която имате или наличието на опит и изключителен интелект, или както е модерно напоследък да се

Стрес - навсякъде около нас Популярното разбиране на стресовото събитие е като нещо негативно за човека (болест, неприятности в работата, природни бедствия), но то може да бъде и положително преживяване. Например, новият дом и повишението в работата