• Home
  • Tag: тромоз

Тормозът на работното място е широко разпространен проблем, който включва голям набор от поведения, и може сериозно да навреди на физическото и психическото състояние на служителите. В тази статия ще разгледаме какво всъщност е тормоз на работното