Single Blog

  • Home
  • Какво е Когнитивно Поведенческата Терапия (CBT)

Какво е Когнитивно Поведенческата Терапия (CBT)

Какво е Когнитивно Поведенческата Терапия (CBT)

„Хората са преди всичко мислещи същества, способни да организират поведението си и да го променят според обстоятелствата. “- Albert Bandura


Представете си, че сте си назначили сесия при терапевт защото имате проблеми със справянето със стреса, или може би се борите с някои трудни емоции. Седите в кабинета на терапевта и започвате да обсъждате какво ви доведе тук.

Терапевтът Ви моли да опишете проблема. Казвате нещо като “Добре, напоследък се непрекъснато мисля …”

Терапевтът се намесва: “Вместо да ми кажете какво мислите, кажете ми как се чувствате и какво вярвате, че мислите.”

Вие казвате на терапевта как се чувствате и в крайна сметка се връщате  към начина, по който сте мислили напоследък – вашите мисловни модели и тенденции, които загърбват вашата емоция и пренебрегват вашето поведение- вие сте отдадени единствено на вярванията си, затворени сте в цикъла на автоматичните мисли.
Когнитивно Поведенческата Терапия (CBT) е мощна терапия, тъй като съчетава научни, философски и поведенчески аспекти в комбиниран и всеобхватен подход към разбирането и преодоляването на общи психологически проблеми.

Началото на модерната Когнитивно Поведенческа Терапия бележи изследването на ирационалните мисли (Ellis 1977) и когнитивните схеми на психичните заболявания (Beck 1993). Изследванията разкриват как различните грешки на познавателните способности могат да бъдат преобладаващи при различните типове хора и за всяка от тези грешки могат да се използват различни методи и техники насочени към промяна на негативните автоматични мисли.

Ето защо интеграцията на първите две поколения на Поведенческа Терапия, които бележат началото си още от времето на З. Фройд е довела до идеята за Когнитивно Поведенческа Терапия, която се свързва с вид психотерапия. Целта е да се променят не само човешките отговори, но и вярванията, нагласите, когнитивните стилове и очакванията на клиента.

Как можем да интерпретираме смисъла на думите Когнитивно Поведенческа Терапия.

Когнитивно” се отнася до умствени процеси, т.е. мисленето. Думата “когнитивно” се отнася до всичко, което се случва в съзнанието на отделния човек: мисли, мечти, образи, спомени и внимание.

“Поведение” се отнася до всичко, което дадено лице прави. Това включва това, което казва, как се опитва да реши проблемите си, как действа и как бездейства. “Поведение” се отнася както до действието, така и до бездействието, например вие си хапете  езика, вместо да говорите, това че правите нещо вътре в себе си без да го показвате също е поведение.

“Терапия” е дума, използвана за описание на систематичен подход за справяне с проблем, болест или състояние.

Как действа терапията – използва се т.н. ABCD – модел

  • А – Активиращо събитие
  • В – Мисъл
  • C- Емоция
  • D- Поведение

Какво е Когнитивно -Поведенческата Терапия можете да чуете директно от Aaron Temkin Beck

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube