• Home
  • Tag: насилие

Тормозът на работното място е широко разпространен проблем, който включва голям набор от поведения, и може сериозно да навреди на физическото и психическото състояние на служителите. В тази статия ще разгледаме какво всъщност е тормоз на работното

Somenso и Мариаяна Дойкова представят “Четенето като автотерапия”. Ние от Център за управление на стреса създадохме рубрика, която ще посветим на книгите, създадени от български автори, написани, за да пречистват, да зареждат, да дават надежда. Започнали като изповед,

Веригите на насилието. Как да се измъкнем от порочния цикъл? Цикълът на насилие е модел от четири части, който се разглежда и дискутира, за да се идентифицира моделът на злоупотреба във взаимоотношенията. Цикълът се задейства, ако във

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube