• Home
  • Tag: бърнаут

Автор: Зорница ЗареваСънят е всекидневната възможност на нашия мозък и нервна система да си набави необходимата почивка. Докато спим, ние не сме в съзнание, което дава възможност за протичането на многобройни процеси за покой и възстановяване както

Ралица Балабанова е лидер и генералист в обастта на човешките ресурси. Нейни основни принципи са прозрачността, включеността, ефективността и доброто планиране, балансът между нуждите на бизнеса и нуджите на  служителите. Ралица е била част от Akkodis Bulgaria,

author: ANONYMUS  5/5 The author prefers to stay anonymous. She describes herself as positive and charming person. Personal Story: For donkeys, roses, scattered car parts and other things From an early age I just dreamed to

EAP Discussion group: Preventing burnout and finding your work purpose Aim: To trigger participants for discussion how to recognize their own stile of stress management and to learn some new strategies for better living. Most people are

EAP Discussion group: Stress Management skills Aim: To trigger participants for discussion how to recognize their own stile of stress management and to learn some new strategies for better living. Most people are constantly exposed to stress

EAP Discussion group: Stress Management skills Aim:To trigger participants for discussion how to recognize their own stile of stress management and to learn some new strategies for better living. Most people are constantly exposed to stress factors.

What is depression and what can I do about it? Workshop goals: To present participants with information on depression. To encourage participants to get help for improving quality of life.Sadness, feeling down, and having a loss of

Stress management in a crisis / work from home for managers Workshop goals: To present participants with information on cognitive and physiological aspects of stress. To encourage managers to recognize stress in their teams and to develop

Stress management in a crisis / work from home for managers Workshop goals: To present participants with information on cognitive and physiological aspects of stress. To encourage managers to recognize stress in their teams and to develop

  [qsm_link id=14]към теста[/qsm_link] Синдромът на професионално прегаряне е доста често срещан в съвременното общество. Активното развитие на сектора на услугите и бързият растеж свързан с навлизането на технологиите и интернет в нашия живот допринасят за засилена

  • 1
  • 2