• Home
  • Tag: паник атака

Somenso и Теди Ангелова представят “Четенето като автотерапия”.Ние от Център за изследване на стреса създадохме рубрика, която ще посветим на книгите, създадени от български автори, написани, за да пречистват, да зареждат, да дават надежда. Започнали като изповед, завършили

Тайният език на паник атаките "Мисля, следователно се страхувам." Дейвид Бърнс, психиатър в Медицинския факултет на Станфордския университет -------------------------------------------------------------------------- Пристъпите на паника са периоди на силна тревожност, които обикновено продължават няколко минути. Типични симптоми са силното чувство

author: Theodora Angelova  5/5 My name is Teodora Angelova and I have had the opportunity to become really close with depression. We know each other with panic attacks very good as well. It turned out we

автор: Теодора Ангелова  5/5 Казвам се Теодора Ангелова и имах възможността да си стана доста близка с депресията. Познавам се добре и с паник атаките. Оказа се, че сме се запознали много по-отдавна, отколкото предполагах. Знам

What Is Learned Helplessness and Why Does it Happen? or Syndrome: I can't When bad things happen, we like to believe that we would do whatever necessary to change the situation. Research on what is known as

към Панически атаки - продължителност и причини Ефективно средство за самопомощ Както при редовните, така и при отделни случаи на панически атаки, професионално избраната програма за лечение съчетание на лекарства и терапия са необходими и незаменими. За да

Още за паническата атака Продължителността на атаката е чисто индивидуално усещане и може да бъде от няколко минути до няколко часа (средно 15-30 минути). Честотата на вегетативните кризи варират от 2-3 на ден до 1 път на

Пристъпът на паника това е ирационален, неконтролируем, интензивен пристъп на паническо безпокойство, придружено с различни физически, психологически симптоми, които имат когнитивни и поведенчески реакции. В съвременната медицина, пристъп на паника атака, както е описано с термина "вегетативно

Синдромът на професионално прегаряне -burnout. Англосаксонският термин burnout буквално означава изгарям и е зает от механиката обозначава крайното изтощение на горивната смес на двигателя с вътрешно горене, което води до прегряване и експлозия. В психологията понятието на