• Home
  • Tag: превенция

Тормозът на работното място е широко разпространен проблем, който включва голям набор от поведения, и може сериозно да навреди на физическото и психическото състояние на служителите. В тази статия ще разгледаме какво всъщност е тормоз на работното

Превенция срещу деменция. Кога, ако не сега? Деменцията е прогресивна загуба на когнитивните функции, която се изразява в проблеми с паметта, затруднено общуване, нарушена преценка и мислене. Деменцията най-често се проявява на възраст над 65 години. Хората,