Tag Archives: управление на стреса

Синдромът на професионално изчерпване -burnout

Синдромът на професионално изчерпване -burnout. Англосаксонският термин burnout буквално означава изгарям и е зает от механиката обозначава крайното изтощение на горивната смес на двигателя с вътрешно горене, което води до прегряване и експлозия. В психологията понятието на професионалното прегаряне е въведено за пръв път през 1974 година от Фройденбергер в книгата му „ Бърнаут:...

повече...

АСПЕКТИ на феномена бърнаут

Развитието на бърнаут синдрома, почти винаги е предшествано от период на повишена активност, когато човек е напълно погълнат от работата си, игнорирайки своите лични нужди и концентрирайки целия си умствен и физически потенциал за изпълнението на поставената му задача. Така в определен момент се появява основният аспект на синдрома, а именно повече...

СТАДИИ на синдрома бърнаут

Според  Американската психологическа асоциация явлението бърнаут минава през четири стадия на развитие.

Първият метафорично е наречен стадий на „медения месец”. По време на тази фаза индивидът е значително удовлетворен от своята работа. Големите надежди, творческата свобода на работното място създават у него високи очаквания. Ако тези условия липсват, синдромът се...

повече...

ФАКТОРИ обуславящи появата на бърнаут

Изследователите отделят три основни групи фактори, които способстват появата на синдрома на професионалното изгаряне и това са: личностен, ролеви и организационен.

Фройденбергер описва човекът склонен към професионални изгаряне като: съчувстващ, хуманен, мек, идеалист, ориентиран към хората и взаимоотношенията, и едновременно с това неустойчив, интровертен, фанатичен до известна степен, пламенен и...

повече...