Самоувереността се забелязва лесно, но трудно се развива. Всеки иска да бъде уверен в себе си. Но мнозина не знаят как да започнат да изграждат самоувереност.Необходими са усилия и желание да излезете извън зоната си на комфорт,

Ясен знак, че пред вас стои истински лидер Пътят за създавана на супер екип започва от тук...От години мениджъри и ръководители на HR отдели се опитват да отговорят на въпроса „Как мога да създам мотивираща и успешна

EAP: Mental Talks: How to develop charisma and become people person Aim: To give information about essential communication skills and how to develop them “I remind myself every morning: Nothing I say this day will teach me

EAP: Mental Talks: Do we have free will Aim:To introduce the hot free will discussion, the different corresponding points of view and strategies to strengthen our willpower Are we – human beings - fundamentally free to choose

EAP: Mental Talks: Parenting Styles & School Motivation in COVID-19 Environment Aim:To introduce the most common parenting styles with their advantages and disadvantages In this Mental Talk we are going to present the different parenting styles and

EAP: Mental Talks: Skill vs. Luck. Who really deserves success? Aim:To provide participants with information on theoretical and practical aspects of the concepts of skill and luck. To encourage the recognition and development of skills and competencies

Kак да управляваме късмета си? Сигурно сте чували сентенцията, че късметът е това, което се случва, когато подготовката срещне добрата възможност", приписвана на римския философ Сенека.Но какво означава това в ежедневието ни, как бихме могли да го

Какво разкрива вашия любим сезон за вас самите „Имам необходимост да си почина от собствените мисли “  Сезонните промени в светлината и температурата могат да играят основна роля в това как мислим, чувстваме се и се държим.

EAP: Mental Talks: How to overcome procrastination Aim:To learn useful strategies for overcoming procrastination "Procrastination is the fear of success. People procrastinate because they are afraid of the success that they know will result if they move

Как да говорим с тийнейджърите за ментално здраве Разговорът на тази тема може да се окаже трогателно преживяване за вас и за вашия юноша. Заради социалната стигма около проблемите на психичното здраве, може да го засрамите и

  • 1
  • 2