Самоувереността се забелязва лесно, но трудно се развива. Всеки иска да бъде уверен в себе си. Но мнозина не знаят как да започнат да изграждат самоувереност.Необходими са усилия и желание да излезете извън зоната си на комфорт,

EAP: Mental Talks: “Mentoring vs Coaching" Aim:To give more information about mentoring and coaching to point the differences and the similarities. We will learn about structure and models of  processes. As a person in different roles as

Street Wisdom/Мъдростта на улицата Street Wisdom е достъпен метод за решаване на проблеми, намиране на отговори и черпене на вдъхновение от ежедневната градска среда чрез бавна разходка без маршрут, успокояване на мисловния поток и настройване към забелязване

to English version Хормони на щастието и формулата на любовта. Как да се чувстваш щастлив? Понятието щастие е сложно и различно за всеки. Но ние ще го разгледаме изключително от гледна точка на нашето тяло.. 4 основни

EAP: Mental Talks: How to overcome procrastination Aim:To learn useful strategies for overcoming procrastination "Procrastination is the fear of success. People procrastinate because they are afraid of the success that they know will result if they move

Да мислим като предприемач - едно от най-значимите умения в живота Предприемаческият начин на мислене е вътрешния компас, който ни помага да жонглираме с несигурността От известно време образованието по предприемачество е повод за оживен дебат. Основните

Искаме децата ни да са успешни? Нека им помогнем! Няколко принципа за изграждане на устойчив характер и психика на победител Съвременните изследвания в областта на психология на образованието се фокусират върху значението на характера за академичния успех

Амбиция и професионално прегаряне Целта на обучението е да подпомогне разбирането професионалното прегаряне като явление,  определянето на типа личност и ролята на амбицията при управлението на стреса.  Вие не можете да се отървете от собствената си личност,

Всеки се съмнява в собствените си способности от Ейми Моран, LCSW Самочувствието се определя като чувство на доверие към собствените способности, качества и преценка. Самочувствието е важно за вашето здраве и психическо благосъстояние. Ползите от доброто самочувствие:

EVERYONE STRUGGLES WITH TRUSTING IN THEIR ABILITIES By Amy Morin, LCSW Self-confidence is defined as a feeling of trust in one’s abilities, qualities, and judgment. Self-confidence is important to your health and psychological well-being. Benefits of Self-Confidence

  • 1
  • 2